ZŠ – Peří nemá, přesto lítá/Perie nemá, predsa lieta

Projekt se zaměřil na podporu a rozvoj kladného vztahu žáků k přírodním vědám a technice, snažil se ukázat možnosti využití tabletů při výuce a spolupráci mezi školami.

Autor projektu: Petra Boháčková, ZŠ Dr. E. Beneše

Věk zapojených žáků: 12- 14 let

Partneři: Slovensko

Jazyk projektu: čeština/slovenština

Cíl projektu:  Rozvinout zručnost a kreativitu, vytvořit návod na vlaštovku, zkoumat základy létání, pracovat v mezinárodních skupinách, měřit fyzikální veličiny, vytvořit výuková videa na vybraná témata týkající se létání, rozvíjet ICT kompetence, rozvíjet komunikační kompetence žáků.

Postup práce: Žáci se nejprve představili a seznámili. Následně si vyhledali návody na letadélka nebo vlaštovky a tvořili vlastní návody. Dále měřili a vypočítali rychlosti – běh – záznam dráhy a času, počítali průměrnou rychlost – práce s Google maps. V další fázi projektu byli žáci rozdělení do mezinárodních skupin, žáci si zvolili název skupiny, vypracovali návod v mezinárodních skupinách a stavěli modely. Další měření se týkalo doletu vlaštovky, poté žáci zpracovávali výsledky. Žáci se navzájem učili o tom, jak počítat rychlost, fyzikální tajenky, tvořili a komentovali blogové příspěvky. Dále se zabývali tím, jak se bude létat v budoucnosti. Proběhla i exkurze na letiště Václava Havla a létání ve větrném tunelu.

Spolupráce/inspirace: Projekt vznikl jako součást dvouletého projektu zaměřeného na využívání tabletů ve výuce Creative Classrooms Lab (http://creative.eun.org) a může sloužit jako příklad dobré praxe pro všechny školy, které chtějí do výuky smysluplně zapojit tablety. Projekt je zajímavý také tím, že byl realizován v přírodovědných předmětech a že využití tabletů bylo velmi přínosné i z hlediska mezinárodní spolupráce.

Předměty: fyzika, technologie

Využití ICT nástrojů: využití tabletů a dostupných softwarových aplikací

Výstupy projektu: 

https://twinspace.etwinning.net/683/pages/page/7193

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015