ZŠ – Filmstudio

Tento dvojjazyčný anglicko-německý projekt se zaměřil na dvě dovednosti, a to psaní a mluvení v obou jazycích, žáků 9. třídy. Každá škola se po dobu konání projektu stala filmovým studiem.

Autor projektu: Zlata Hlaváčová, ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec, Jana Anděl Valečková, Základní škola Přimda

Věk zapojených žáků: 14-15 let

Partneři: Polsko

Jazyk projektu: angličtina, němčina

Cíl projektu: Zatraktivnit výuku německého i anglického jazyka, učit se od sebe navzájem, rozšiřovat si tak nenásilně slovní zásobu, konverzovat v cizím jazyce a zdokonalovat se v komunikaci a dovednosti volného psaní. Projekt byl zaměřen na aktivní spolupráci všech škol. Součástí projektu nebylo jen vytváření krátkých filmů se zpětnou vazbou k ostatním partnerským školám, ale i vytváření dabingu, cizojazyčných titulků k videím partnerských škol a vytvoření časopisu.

Postup práce: Témata příspěvků a filmů byla volná a každá škola si je přizpůsobila svému tematickému plánu učiva. Žáci tak měli možnost zopakovat a ucelit si právě probírané tematické okruhy a gramatiku. Výstupem projektu byl dvojjazyčný časopis Tic Tac, kde si žáci procvičili psaní a všechny jejich příspěvky zde byly shrnuty. Zařazovali různé reportáže ze světa filmu, vymýšleli detektivní příběhy, popisovali skandály slavných herců i své oblíbené filmy, tvořili rozhovory se známými osobnostmi, komiksy, křížovky a zábavné úkoly pro partnerské školy.

Spolupráce/inspirace: Práce na projektu byla již od začátku školního roku zařazena do tematického plánu. Součástí projektu byl i filmový klub, ve kterém v rámci mezipředmětových vztahů dějepis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, environmentální výchova shlédli několik filmů v originálním znění, dále proběhla soutěž o cenu publika Oscarek. Škola nechala vyrobit sošku Oscarka a na konci roku se vybíral hlasováním jeden nejlepší film z každého filmového studia.

Předměty: cizí jazyky, ICT, drama, výtvarná výchova

Využití ICT nástrojů: Kizoa, Voki, Pinnacle, Audacity, Clipconverter, Bitstrips

Výstupy projektu:

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015