ZŠ – Keď vyrastiem, budem… Když vyrostu, budu…

Projekt se zaměřil na motivaci k budoucímu povolání a popularizaci jednotlivých povolání.

Autor projektu: Libor Kvapil, Základní škola a mateřská škola, Frýdek-Místek, Lískovec

Věk zapojených žáků: 10-12 let

Partneři: Slovensko, Polsko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu:  Cílem projektu bylo seznámit se s různými typy povolání a prakticky si vyzkoušet různé činnosti v rámci těchto profesí.

Postup práce: Žáci se nejprve společně stanovili témata, která budou zpracovávat. Dále si vyměňovali zadání pracovních úkolů, na kterých žáci pracovali v týmech pomocí ICT a výsledky umisťovali jak do twinspace, tak na společný blog. Žáci popsali jednotlivá povolání a pak si i prakticky vyzkoušeli, co jednotlivé povolání obnáší. Například u profese kriminalisty si vyzkoušeli snímání otisků prstů, jako aranžéři si vyzkoušeli aranžování květin, jako lékaři si vyzkoušeli, jak změřit vitální kapacitu plic a mnoho dalšího. V rámci projektu se zapojili také do mezinárodní soutěže Pohár vědy 2015. Práci hodnotili pomocí videokonference.

Spolupráce/inspirace: Projekt koresponduje se ŠVP v zúčastněných zemích. Projekt je dobrým příkladem toho, jak lze výuku a projektovou práci propojit s reálným životem, žáci vstupovali do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v různých podobách.

Předměty: cizí jazyky, chemie, zeměpis, dějepis, fyzika, základy společenských věd, projekt spojoval v podstatě všechny předměty

Využití ICT nástrojů: Google Apps, Youtube, blog

Výstupy projektu:

http://kedvyrastiem.blogspot.sk/

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015