ZŠ – Nature around us

Projekt se zaměřoval na získání poznatků o přírodě na celém světě a na učení o tom, jak ji chránit. Žáci rozšiřovali své znalosti z přírodních věd, geografie, ekologie, ale i anglického jazyka. Projekt poukazoval na problém ohrožení životního prostředí a stimuloval zájem žáků o ohrožené druhy a ochranu životního prostředí. Projektu se účastnilo 8 partnerů z 6 zemí.

Autor projektu: Jana Uhrová, Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Věk zapojených žáků: 6-12 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Španělsko, Polsko, Litva, Turecko,

Jazyk projektu: čeština, slovenština, angličtina

Cíl projektu: Projekt měl za cíl stimulovat zájem žáků o ohrožené druhy a ochranu životního prostředí. Při spolupráci s partnerskými školami děti získaly a sdílely znalosti o přírodě v jednotlivých zemích, rozšiřovaly znalosti z přírodovědných, geografických, ekologických oblastí. V neposlední řadě si také prohloubily znalosti angličtiny.

Postup práce: Nejprve si žáci vzájemně představili svou školu, město a přírodu svých zemí. Každý partner si pak ještě vybral jednu část hlavního tématu projektu z oblasti přírody (lesy, řeky atd.) a následně se zaměřil na to, jak se tato část mění v určitém měsíci v roce. Výsledky své práce posílali všem partnerům prostřednictvím internetu nebo poštou. Jednotliví partneři tak sdíleli informace o své části tématu jako jsou lesy, řeky, ohrožené druhy zvířat a rostlin apod. V neposlední řadě se žáci zaobírali důvody znečištění a ohrožení přírody a navrhovali řešení, jak jí pomáhat a zabránit jejímu znečišťování. Jednotlivé skupiny dětí připravovaly pro ostatní partnery jednoduché úkoly související s tématem měsíce, který si předem vybraly. Společně pak všichni vytvořili vlastní encyklopedii, ve které se jednotlivé kapitoly zmiňují o všech částech přírody v jazycích partnerů, a byly doplněny nejdůležitějšími anglickými termíny.

Spolupráce/inspirace: Komunikace a spolupráce mezi partnery probíhala od začátku velmi dobře. Vzhledem k tomu, že žáci byli velmi mladí a většina z nich se začala angličtinu a práci na počítači teprve učit, vzájemně spolupracovali prostřednictvím internetu méně. Největší spolupráce spočívala v plnění měsíčních úkolů, které partneři vzájemně sdíleli, v aktivitě při úkolech, ve srovnávání řešení a ve vzájemném motivování k práci, studiu a zábavě při studiu.

Předměty: Biologie, Cizí jazyky, Ekologická výchova, Geologie, Předměty na 1. stupni, Předškolní výchova, Přírodní vědy, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Microsoft Office Documents, Padlet, ISSU, Popplet, PiZap, YouTube. Power point, FlorkWorkse, interaktivní tabule, Popplet, Skype kamera, fotoaparát

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/24417/pages/page/161156

https://www.facebook.com/groups/1706525309673185/

http://rebolletenglishcorner.blogspot.sk/?m=1

https://twinspace.etwinning.net/24417/pages/page/204066

https://www.zsben.cz/wordpress/?page_id=48065

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017