ZŠ – Inside the Rainbow

Během projektu děti prozkoumávaly duhu ze všech možných úhlů pohledu. Prohlubovaly tak své znalosti o světle a učily se, co každá barva duhy přináší lidem, dozvídaly se o teorii barev a Newtonových objevech, pracovaly na vědeckých experimentech a budovaly si zdravé stravovací návyky. Prostřednictvím různých aktivit žáci rozvíjeli dovednosti 21. století jako je komunikace v mateřském a anglickém jazyce nebo digitální, sociální, vědecké a emocionální dovednosti.

Autor projektu: Renata Večerková, Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440

Věk zapojených žáků: 6 – 11 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Polsko, Bulharsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo zjistit, jak duha vzniká, dozvědět se více informací o světle, seznámit se s Newtonovou teorií, provádět různé pokusy vytvářejících duhu a také kreslit obrázky s tématem duhy. Žáci poznávali, co jednotlivé barvy duhy lidem přináší, jaký vliv mohou barvy mít na celkovou harmonii člověka i na zdravé stravování. Součástí projektu byl i čtenářský klub.

Postup práce:

Partneři se nejprve představili a vytvořili společně logo projektu. Každý tým měl za úkol najít odpověď na jednu výzkumnou otázku (Exploring rainbow), s výstupy seznámit partnery a připravit pro ně pracovní list. Společným dílem zkoumání je elektronická kniha o duze a kniha návrhů mandal. Žáci vytvořili své návrhy a poté vymalovali mandaly partnerů. Jednotlivé týmy spolu vytvořili knihu pokusů s duhou a barvami. Žáci společně tvořili i vícejazyčný slovník ovoce a zeleniny, psali v mezinárodních týmech báseň a zpívali spolu píseň během videokonference. Každý tým měl představit jeden recept na zdravé duhové jídlo a pak si jeden z partnerských receptů připravit.

Spolupráce/inspirace: Žáci pracovali samostatně, ve skupinkách i společně jako třída. Vyzkoušeli si i práci v mezinárodních týmech, např. při psaní básní. Vzájemně spolupracovali, pomáhali si a hodnotili výsledky své práce. S žáky z partnerských škol pracovali na společných výstupech. Spolupráce učitelů spočívala ve vzájemné podpoře, v  plánování aktivit i případné pomoci při jejich realizaci. Učitelé se podíleli také na zpracování společných výstupů – každý zodpovídal za určitou část.

Předměty: Předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: počítače, Internet, interaktivní tabule, TwinSpace, Padlet, My blue robot, Tricider, Meetingwords, Kahoot, Quizizz, Google Doc,  BYOD – využití vlastních mobilních telefonů žáků – stažené aplikace Kids‘ piano a QR kódy, Sharalike, Explee, QR creator,  Youtube

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/25061/home

https://zskomenskeho.cz/inside-the-rainbow-ucime-se-s-etwinningem

https://zskomenskeho.cz/inside-the-rainbow-barvy-kolem-nas

https://zskomenskeho.cz/zkoumame-duhu-s-etwinningem

https://zskomenskeho.cz/ctenarsky-klub-moudra-sova

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017