ZŠ a MŠ – food2explore

Projekt se zabýval zkoumáním jídla z různých pohledů, např. vývoz a dovoz potravin, pěstování a druhy ovoce, chemické pokusy s ovocem, množství cukru v potravinách, vytváření kuchařky, kombinování chutí apod. Žáci získali nové poznatky z různých předmětů, používali různé IT nástroje pro prezentaci svých výsledků, učili se spolupracovat se spolužáky a zahraničními partnery a rozvíjeli komunikační dovednosti v mateřském a anglickém jazyce.

Autor projektu: Alena Buroňová, ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Srbsko, Bulharsko, Gruzie, Velká Británie, Francie, Polsko, Itálie, Rumunsko, Dánsko, Ukrajina, Belgie, Norsko, Turecko, Nizozemí, Řecko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo získat informace o různých procesech, které se vytváří při vaření včetně chemických procesů, fyzického stavu jídla, objevování druhů potravin. Dalšími hledisky byla práce se statistikami, zlomky apod. v potravinářství. Nebyla opomenuta ani ekonomika, porovnávání cen nebo analýzy cenových nabídek. V neposlední řadě získali žáci mnohé informace o kultuře a tradicích partnerských zemí.

Postup práce: V první fázi se partneři vzájemně představili, dohodli se na cílech projektu, vybrali společně logo, maskota a název projektu. Poté začali prozkoumávat jídlo z pohledu matematiky – které údaje o jídle  jsou zajímavé z pohledu matematiky a dalších přírodních věd. V dalších měsících sdíleli kulturní tradice ve stravování a recepty  partnerských zemí. V neposlední řadě žáci porovnávali stravovací návyky teenagerů v jednotlivých zemích. Žáci si vyzkoušeli procesy při vaření a analyzovali složení potravin. Jedním z hlavních výstupů bylo vytváření mezinárodní kuchařky a hlasování o evropském menu.

Spolupráce/inspirace: Komunikace mezi učiteli probíhala prostřednictvím emailu, chatu na TwinSpace, Skype a na Facebooku. Žáci hlavně chatovali na TwinSpace. Vzájemně si připravovali dotazníky a zpracovávali odpovědi partnerů. Společným výstupem je i kuchařka. Každá země dle zadání v jednotlivých měsících zpracovala recepty od předkrmu po zákusek. Souhrnné prezentace výsledků jednotlivých výstupů byly zpracovány zakladatelkou projektu s aktivními komentáři ostatních partnerů.

Předměty: Biologie, Chemie, Cizí jazyky, Ekonomie, Informatika/ICT, Matematika, Přírodní vědy, Tělesná výchova, Zdravověda, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: školní notebooky, vlastní chytré mobily, interaktivní tabule, TwinSpace, Skype, Google, Tricider, slidelygallery, Socrative.com, menti.com, PowerPoint, Facebook, chat

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/22497/pages/page/160854

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017