ZŠ – eTwinning tourists in 5 stars hotels

V průběhu celého školního roku vytvářeli žáci v mezinárodních týmech svůj fiktivní hotelový řetězec. Učitelky působily jako zadavatelé úkolů a hodnotící tým, který jednotlivým mezinárodním skupinám přiděloval za splněné úkoly hvězdičky. Předností tohoto projektu je originální nápad zaměřený na turismus, promyšlená struktura a vysoká míra spolupráce žáků ze všech zapojených zemí a aplikace metody CLIL.

Autor projektu: Daniela Kašpárková, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Věk zapojených žáků: 10-12

Partneři: Česká republika, Slovensko, Španělsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Navázání přátelských vztahů prostřednictvím komunikace v cizím jazyce. Zlepšení dovedností užívat anglický jazyk v psaném i ústním projevu, rozvoj ICT dovednosti. Získání poznatků o dalších evropských zemích a posílení motivace pro studium anglického jazyka.

Postup práce: Mezinárodní týmy vytvořily modely hotelů včetně propagačních brožurek a jídelních lístků. Každé dítě vyrobilo loutku tzv. turisty, který cestoval po Evropě a navštívil jednotlivé hotely. Z pobytu turisty vznikl deník a z cesty si turista přivezl domů drobné suvenýry. Projekt doprovázely zajímavé aktivity, jako jsou kvízy, hry a různé úkoly. Za splněné úkoly získávaly týmy hvězdičky. Aktivity v projektu byly soutěžní a vítězem se stal tým, který jako první získal 5 hvězdiček.

 Spolupráce:  Žáci pracovali v mezinárodních týmech, soutěžili, domlouvali se mezi sebou a dělili o dílčí činnosti. Za svoji práci byli žáci hodnoceni a získali tak okamžitou zpětnou vazbu. Vytvořili loutku tzv. turisty, který byl ztělesněním návštěvníka v partnerských zemích.

Předměty: Mediální výchova, anglický jazyk, výtvarná výchova, praktické činnosti, občanská výchova, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova

Využití ICT nástrojů:  E-mail, chat, blog, deník projektu, Skype, flash animace Voki, Word, Power Point, Malování, úprava fotografií

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798

http://twinblog.etwinning.net/40170/

Úspěchy projektu: Národní cena ČR, Certifikát kvality, Národní cena Španělska

Červen 2012 projekt měsíce ve Španělsku

Evropská cena eTwinning 2013 kategorie 4-11 let, 2. místo