ZŠ – Geometry in our city and in the neighborhood

Děti se v průběhu školního roku seznámily s geometrickými tvary a jejich vlastnostmi prostřednictvím reálných modelů a architektury města. Poznaly plány a půdorysy, naučily se pracovat s měřítkem a geometrickými pojmy. Kromě školy pracovaly v reálném prostředí ve městě. Projekt je zaměřen na geometrii, ale má výrazný mezioborový přesah, což je významným obohacením této spolupráce.

Autor projektu: David Dvořák, Základní škola J.A. Komenského  474, Most

Věk zapojených žáků: 9-12

Partneři: Česká republika, Španělsko

Jazyk projektu: Angličtina, španělština

Cíle projektu: Seznámení žáků s geometrickými tvary a jejich názvy v anglickém a španělském jazyce, s tělesy a jejich vlastnostmi. Vymodelování staveb a vytvoření několika maket náměstí s různými objekty. Náměstí vytvoří děti podle údajů od partnerské školy. Při spolupráci si žáci procvičí prostorové vidění i logické myšlení a projeví svou manuální zručnost.

Postup: Skupiny se nejdříve představily jako celek, ale jména nových kamarádů musely děti vyluštit v matematickém hlavolamu ve hře Metaforms. Logické myšlení bylo posilováno v mnoha dalších aktivitách. Děti si vyměňovaly pracovní listy s úlohami, dále děti  kreslily a modelovaly geometrické tvary a různé stavby na základě nově osvojených geometrických pojmů.

Spolupráce: Vytvoření náměstí s modely budov a dalších objektů podle parametrů získaných od partnerské školy.

Předměty: Matematika, vlastivěda, informatika, angličtina, výtvarná výchova, praktické činnosti, osobnostní a sociální výchova

Využití ICT nástrojů:  Word, Malování, flash animace- Voki, puzzle, slideshow – prezentace fotografií, Power Point

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p87596/welcome

http://vyukajazyku-zs15.blogspot.com/

http://listy.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100336&id=5841&p2=914

Úspěchy projektu: Certifikát kvality