Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje sérii podzimních metodických seminářů eTwinning

Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje sérii podzimních metodických seminářů eTwinning

Metodické semináře eTwinning jsou určeny pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravují pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Semináře probíhají prakticky v počítačových učebnách a každý účastník si vše zkouší přímo na PC. Všechny semináře jsou zdarma a konají se v různých částech ČR.

Seznam seminářů a online registraci naleznete na https://www.etwinning.cz/metodicke-seminare/