MŠ – Where do the raindrops disappear

Hlavním tématem projektu byla voda ve všech svých podobách, spolu s přírodními zákonitostmi. Hrou a experimenty ověřovaly děti fyzikální jevy, řešily ekologické havárie, objevovaly a vnímaly vodu všemi smysly. Voda se objevila také v pohádkách, písních, říkankách, dramatickém ztvárnění, rébusech a tanci. Předností tohoto projektu je výměna námětů pro předškolní výchovu v oblasti ekologie.

Autor projektu: Dudková Iveta, Mateřská škola, Ohaře

Věk zapojených žáků: 3-6

Partneři: Česká republika, Velká Británie, Polsko, Portugalsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Vnímání vody v různých souvislostech a spjatost člověka s přírodou. Zábavná interaktivní výuka a mnoho podnětů pro ekologické činnosti. Seznámení s novými technologiemi. Uvědomění si, že je možné komunikovat na dálku s využitím internetu. Osvojování základů anglického jazyka nenásilným a hravým způsobem.

Postup práce: Každý měsíc přinesl dětem novou aktivitu související s vodou.

Děti předškolního věku se nejdříve seznámily se svými novými kamarády, potom s technikou. Všichni znali počítač, ale novinkou byla on-line komunikace a práce s interaktivní tabulí. Ve školce děti tvořily podklady pro prezentace a videa – kresby, loutky, hlasové nahrávky, pohybové improvizace, experimentální pokusy např. se slanou vodou a vejci, pohybem žabek ve vodě, mýdlovými bublinami aj. Radovaly se z vánočních přáníček a dárků, které si vyměnily s novými kamarády. Učitelky zorganizovaly společný vánoční koncert, kde děti z každé země zazpívaly vánoční písně ve svém rodném jazyce, předvedly vánoční zvyky, ozdobené stromky, betlém, kroje, oblečky Santa Klause i andílků. Děti pozorovaly rostliny a drobné živočichy ve volné přírodě, v lese, u rybníka, na zahradě a dověděly se nové informace, jak voda ovlivňuje životní procesy. Pochopily co je koloběh vody v přírodě. Průběh spolupráce mohly sledovat rodiče a další veřejnost na webových stránkách projektu.

Spolupráce / inspirace: Přínosem uvedeného projektu je výměna námětů pro výuku a výsledné CD, kde jsou ukázky činností všech zapojených školek. CD slouží nejen jako ojedinělá prezentace mezinárodní spolupráce nejmenších dětí, ale také jako metodická příručka pro zájemce z řad začátečníků, kteří teprve hledají způsob, jak podobný projekt realizovat.

Předměty: Předškolní výchova (obsahem je ekologická výchova, informatika, výtvarná výchova, fyzikální experimenty, hudební výchova, tělesná výchova, jazyk a literatura)

Využití ICT nástrojů:  Skype, Flashmeeting (video setkání), software pro interaktivní tabuli k vytváření vlastních pracovních listů, audio záznam, video, scanner

Výstupy projektu:

http://where-do-the-raindrops-disappear-to/wikispaces.com

www.msohare.cz

Úspěchy projektu: Národní cena, Evropský certifikát kvality, Národní certifikát kvality