MŠ – Christmas Bethlehem

Každá školka měla za úkol vytvořit jednu předem domluvenou součást betléma, betlém sestavit ze všech částí na Twinspace, nazpívat koledu a seznámit se s dětmi z jiných zemí, jejich jazykem a vánočními zvyky. Děti získaly nové poznatky o poloze státu, hlavním městě, jazyku a národní vlajce. Děti poznaly, že počítač lze využít jinak než jenom na hraní her nebo sledování pohádek.

Autor projektu: Jana Veselá, Mateřská škola Nerudova, Soběslav

Věk zapojených žáků:  4-5

Partneři: Česká republika, Portugalsko, 2 slovenské mateřské školky

Jazyk projektu: Angličtina, čeština, slovenština, portugalština

Cíle projektu: První seznámení s mezinárodní spoluprací škol za využití počítače a internetu. Poznání jiných národností a jejich kultury ve vztahu k vánočním svátkům. Rozvoj tvořivosti.

Postup:  Každá třída namalovala tuší a vodovými barvami některou z částí betléma. Rozdělili si je následovně:

Slovensko – Ježíšek v jesličkách

ČR, Tábor a Portugalsko – Pasáčci, ovečky, osoby, které přináší dárky Ježíškovi

ČR, Soběslav – Tři králové

Namalované obrázky děti sdílely na Twinspace, vytiskly, vystřihly, a sestavily betlém.  Každá skupina se naučila jednu koledu a zazpívala ji v mateřském jazyce. Učitelky natočily video záznam přednesu a sdílely ho s ostatními. Děti se takto seznámily s jiným jazykem. Betlém byl vystaven a veřejnost se mohla seznámit s výsledkem mezinárodního projektu nejmenších dětí.

Spolupráce / inspirace: Výsledkem promyšlené spolupráce je výrobek z papíru – betlém, se kterým se veřejnost seznámila v době vánočních svátků. Projekt probudil dětskou zvídavost a přinesl nové zážitky a poznatky.

Předměty: Předškolní výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, informatika, osobností a sociální výchova, základní znalosti ze zeměpisu v rámci spolupracujících zemí

Využití ICT nástrojů:  E-mail, Word, video

Výstupy projektu:

http://christmasproject.webnode.cz/

Úspěchy projektu: Certifikát kvality, Ocenění za nejlepší první projekt 2012