Změna termínu podávání žádostí o certifikát kvality

Dům zahraniční spolupráce/Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice (NSO) oznamuje všem realizátorům mezinárodních projektů eTwinning, že termín, do kdy můžete podávat své žádosti o národní certifikát kvality (Quality Label), byl ze strany Evropské komise stanoven na 31. 5. 2022 (včetně). Z tohoto důvodu se posouvá i termín webináře na téma „Jak na žádost o Quality Label“ na 4. 5. 2022.

Co to je Quality Label? (národní certifikát kvality)

Certifikát kvality umožňuje jednotlivým zemím ocenit projekty, které mohou ostatním učitelům sloužit jako příklady dobré praxe. Všechny žádosti jsou hodnoceny nezávislou komisí složenou z odborníků působících v oblasti vzdělávání, členů národního podpůrného střediska a zkušených učitelů.

Kdo může žádat?

O certifikát mohou žádat všechny projekty ve finálním stádiu realizace, tj. mající k dispozici projektové výstupy. Přihlásit můžete i projekty, které neuspěly v minulém roce. Žádost se podává za každý projekt zvlášť, jeden učitel tedy může do hodnocení přihlásit i více svých projektů a získat ocenění pro všechny z nich. Každý žádá sám za sebe – žádost o hodnocení si podává každý učitel zapojený do projektu a ve své žádosti specifikuje svůj přínos pro realizaci projektu.

Kde najdu žádost?

Pro zařazení projektu do hodnocení je nezbytné vyplnit elektronickou žádost online, která je k dispozici na Vaší pracovní ploše eTwinning Live v sekci „Projekty“. Dále stačí kliknout na možnost „Zažádat o certifikát kvality“ uvedenou u každého projektu ve Vašem seznamu.

Co se stane, když nestihnu podat žádost o QL do 31. 5. 2022?

O certifikát Quality Label budete moci požádat i později, vaše žádost ale bude hodnocena až v následujícím ročníku, tedy v roce 2023.

Několik tipů pro zdárné vyplnění žádosti o QL

  1. Žádost si připravte předem ve Wordu

Na vyplnění žádosti online totiž máte jen 20 minut a za tento čas byste nemuseli zvládnout napsat vše, co byste o své práci chtěli hodnotitelům sdělit.

Pečlivě na své pracovní ploše zkontrolujte, zda žádost byla odeslána – informace se Vám zobrazí na Vaší pracovní ploše v sekci „Projekty“. U svého projektu najdete odrážku „Certifikát kvality: Naposledy upraveno (datum)“ a informaci, že můžete i nadále upravovat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky NSO, kteří prověří, zda se Vaše žádost skutečně odeslala.

  1. Žádná informace není zbytečná

Vaši žáci byli určitě z práce na projektu nadšení a společně s partnerem jste udělali kus práce. Hodnotitelé to ale nevědí, nebojte se o tom rozepsat. I zdánlivě nevýznamná aktivita může ovlivnit hodnocení. Hodnotitel musí z vaší žádosti pochopit, o co v projektu šlo a jaké aktivity jste realizovali, abyste dosáhli cíle projektu. Nezapomeňte zmínit komunikaci mezi učiteli, harmonogram projektu či evaluaci.

  1. Spolupráce s partnerem

Toto je nejdůležitější část žádosti, věnujte jí co největší pozornost. Popište co nejpřesněji, jak spolupráce probíhala. Zejména se soustřeďte na spolupráci mezi týmy, nezapomeňte uvést, pokud ve vašem projektu žáci pracovali v mezinárodních týmech a co bylo hlavní aktivitou těchto týmů.

  1. Žák v popředí

Při formulaci popisu projektu popište, jak byli zapojeni žáci. Je dobré si uvědomit, že projektovou výuku zařazujeme proto, aby žáci dosahovali předem stanovených výukových cílů. Ze žádosti by mělo být znát, jak zajímavé a na žáka zaměřené aktivity jste pro ně připravili. V projektech, kde spolupracuje více škol, je potřeba vyzdvihnout vaše aktivity a odlišit je od činností ostatních učitelů zapojených v projektu.

  1. Výstupy jsou nezbytnou součástí projektu, bez nich nelze projekt hodnotit

Nezapomeňte na své blogy, webové stránky projektu i školy, videa, případně i články v regionálním tisku (televizi), kde jste měli možnost projekt prezentovat.

  1. Podpora kolegů a vedení školy

Pokud se Vám podařilo zapojit do projektu další kolegy, napište o tom. Na druhou stranu se nebojte napsat, že vás kolegové ani vedení školy nepodporovali. Není to Vaše chyba a Váš projekt tím neztrácí na kvalitě.

  1. Kombinace projektů eTwinning s dalšími projekty, například s projekty partnerství škol Erasmus+

O této skutečnosti by měla být v žádosti zmínka. eTwinning je primárně o spolupráci škol za podpory digitálních technologií. Prezenční setkávání v takových projektech není tedy příliš běžné. Využití eTwinningu v rámci projektu Erasmus+ by mělo být smysluplné, tj. měla by být vidět online spolupráce mezi prezenčními setkáními přispívající k naplnění cílů projektu.

  1. Projekty, které žádají o cenu a ještě probíhají

Jejich hodnocení může být do značné míry problematické. Národní podpůrné středisko doporučuje k hodnocení přihlásit projekt nejdříve v závěrečné fázi. Pokud chcete zvýšit šance na získání certifikátu, počkejte si a přihlaste projekt až v okamžiku, kdy je u konce a má dostatek výstupů na zhodnocení. Ušetříte si tak nejen čas strávený při vyplňování žádosti, ale i zklamání z jejího zamítnutí.

Potřebujete další rady?

Všechny vaše   dotazy se budeme snažit zodpovědět na webináři 4. května 2022 na téma „Jak na žádost o Quality Label“. Registrovat se na něj můžete na odkaze https://www.etwinning.cz/webinare/.

V případě dotazů nám můžete taky napsat na e-mail etwinning@dzs.cz.

Kdy budou výsledky?

Dejte čas komisi hodnotitelů, aby mohli vaše žádosti zodpovědně posoudit. Výsledky se objeví v srpnu zde na webu.

Aktualizace: Termín hodnocení žádostí byl ze strany Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning v Bruselu prodloužen do 23. září 2022.

Držíme vám palce!!!

Tým Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR