Evropská cena eTwinningu letos dorazila do Tábora!

Je nám velkým potěšením oznámit, že projektu eTw-T-R-A-I-N Obchodní akademie a VOŠE Tábor, který realizovala paní Alena Jandlová, byla udělena Evropská cena eTwinning v kategorii středních škol.

Projekt eTw-T-R-A-I-N probíhal po celý školní rok a účastnili se ho žáci z Čech, Belgie, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska a Turecka. Jeho hlavním cílem byla spolupráce žáků, kteří se díky němu mohli společně rozvíjet v komunikaci i v ICT znalostech. Zároveň si také kladl za cíl umožnit žákům utvoření takového myšlenkového postoje, který odpovídá názvu projektu – v originále Tolerance-Respect-Action-Innovation-Netizen – česky pak Tolerance-Respekt-Aktivita-Inovace-Internetové občanství.

Co nám řekla k projektu sama koordinátorka paní Jandlová?

Projekt probíhal formou virtuální cesty vlakem. Během první zastávky vlaku, „Domácí“, se všichni účastníci seznámili a hlasováním vybrali projektové logo. V druhé zastávce, „Umělecké“, rozkódovali slavnou fotografii a poznali skutečný příběh portrétované dívky; posuzovali, jak tolerantní jsou lidé v různých částech Evropy; vytvořili plakáty na toto téma, v závěru kreslili a psali o Vánocích. Třetí zastávka, „Současná“, se zaměřila na současné události, hodnotili jsme on-line výuku, dělali novoroční předsevzetí a získali nové znalosti v oblasti autorských práv a mediální gramotnosti. Součástí této zastávky byla on-line úniková hra a kvízy. Čtvrtá zastávka se jmenovala „Udržitelná“ a jejím hlavním obsahem byla oblast cirkulární ekonomiky a krátký výzkum životního cyklu trička/tenisek. Závěrečným, tvůrčím úkolem byl návrh města, ve kterém bychom chtěli bydlet.

Co byl Váš prvotní impuls k zapojení se do eTwinningu?

Hledala jsem možnosti, jak studentům nabídnout možnost komunikace v angličtině mimo třídu v mezinárodním prostředí. Objevila jsem eTwinning, který nabízel online spolupráci evropských škol, a první projekt mohl začít. Několik projektů jsme vytvořili společně s rakouskou obchodní akademií a propojili je i s vzájemnými návštěvami.

Co Vás motivuje k realizaci nových projektu eTwinning?

Jsou to jednak kolegové z partnerských škol, se kterými spolupracuji delší dobu, a stále nás baví zařazovat online aktivity do výuky. Studenti komunikují se svými protějšky nad praktickými zadáními během celého školního roku.

Co považujete za největší přínos pro studenty i sebe při práci na projektech?

Díky eTwinningu jsem poznala mnoho kolegů, jejichž výukové a projektové metody jsou pro mě inspirací a se kterými jsem ve stálém kontaktu. Pro studenty se spolupráce v mezinárodním prostředí stává běžnou, obvyklou a přirozenou věcí, učí se rozumět jiným kulturám, respektovat je a společně pracovat.

Jaký je Váš oblíbený projekt, který jste realizovala, a proč?

Napadají mě dva projekty. První jsme před čtyřmi lety zaměřili na využití online únikových her v různých předmětech a druhý byl postaven jako série výzev, se kterými se studenti měli vypořádat.

Kde čerpáte inspirace na nové projekty?

Inspiraci získávám od kolegů, mezinárodních online nebo prezenčních akcí pro učitele a důležitou roli hraji také moje zkušenost z mnoha eTwinningových projektů.

Co zajímavého Vám a Vašim žákům přinesl projekt eTw-T-R-A-I-N?

Společná virtuální cesta vlakem nám všem přinesla nové poznání různých oblastí života (umění, sociální média, udržitelnost), živou komunikaci a mnoho příležitostí, jak být kreativní.

A co v projektu projekt eTw-T-R-A-I-N nejvíce zaujalo Vaše žáky? Který úkol, či moment?

„Líbily se mi online hodiny se studenty z partnerských škol. Bylo to zábavné a objevili jsme něco nového z jiných kultur a zemí. Porovnali jsme rozdíly mezi námi, co se týče každodenního života, lockdownu nebo třeba koníčků. Naopak jsme ale také zjistili, že jsme ve spoustě věcí stejní,“ zhodnotil projekt David.

Evropská cena eTwinningu je nejvyšším oceněním, které můžou učitelé se svými žáky získat za vynikající práci na eTwinningovém projektu. Cena se uděluje v pěti základních kategoriích, rozdělených podle věku zapojených žáků. Do evropského kola soutěže v letošním ročníku postoupilo rekordních 1824 projektů, oceněno pak bylo celkem 9 projektů.

Všechny oceněné projekty najdete na stránkách etwinning.net.