V Praze proběhl mezinárodní kontaktní seminář eTwinning pro učitele středních škol 

Mezinárodní kontaktní seminář Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students‘ 21st century skills se konal ve dnech 17.-19. března 2022 v Praze. Zúčastnilo se ho celkem 38 učitelů středních škol z České republiky, Polska, Slovenska, Německa, Rakouska a Slovinska. Zapojení středních odborných škol (IVET, Initial Vocational Education and Training) je jednou z dlouhodobých priorit aktivity eTwinning. 

Účastníky slavnostně přivítala Pavla Šabatková z Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS). Na úvodní přednášku navázaly zkušené ambasadorky příklady dobré praxe. Elena Tomanová (SPŠ Brno, Purkyňova) prezentovala inspirativní projekt Young EU entrepreneurs a Alena Jandlová (OA a VOŠE Tábor) seznámila účastníky se svým úspěšným projektem eTw-T-R-A-I-N

První den semináře byl zakončen seznamovací aktivitou, která umožnila účastníkům poznat možné budoucí projektové partnery. Druhý den semináře již účastníci pracovali v mezinárodních skupinách na workshopech zaměřených na metodiku on-line projektů, pracovní plochu eTwinning Live a možnosti virtuální třídy TwinSpace.  

Hlavním cílem semináře bylo umožnit učitelům najít si projektové partnery a vytvořit on-line projekt, do kterého aktivně zapojí své žáky. Nedílnou součástí setkání bylo tedy i plánování nových mezinárodních projektů pod vedením ambasadorů a za asistence členů národních podpůrných středisek. Seminář byl velmi úspěšný, celkem na něm vzniklo 6 projektů s různorodým zaměřením, například na podnikavost, udržitelnost či finanční gramotnost. 

Snažíme se učitele zapojené do eTwinningu co nejvíce podporovat, proto má tento seminář zcela nový formát – v prezenční části lektoři účastníkům nabídli asistenci při realizaci projektů založených na semináři. Věříme, že eTwinneři tuto pomoc ambasadorů rádi využijí a bude jim k užitku. V září se opětovně setkáme se všemi účastníky, tentokrát online, a probereme s nimi, zda se jim úspěšně daří pracovat na projektech či s jakými výzvami se potýkají.  

Kontaktní semináře jsou určeny učitelům, kteří by se rádi pustili do eTwinningového projektu, hledají partnery a rádi by si s nimi projekt naplánovali osobně. Více informací o mezinárodních akcích eTwinning se dozvíte na našem webu

Fotogalerie ze semináře je dostupná zde