Kavárna Inspirace na téma roku „Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná“

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od března do května 2022 pro všechny eTwinnery program v moderované skupině Kavárna Inspirace na eTwinning Live. Součástí programu jsou také online setkání.

Tématem letošního roku je „Naše budoucnost – krásná, udržitelná, společná“. Cílem je, aby učitelé společně se svými žáky přemýšleli o své škole v „nové době“, v níž bude hlavní roli hrát smíšené neboli kombinované učení. Kombinované učení představuje situaci, kdy škola, pedagog nebo žák k procesu učení přistupuje více než jedním způsobem, přičemž takovým přístupem se rozumí výběr různých fyzických prostor, formátů a prostředků: prezenční, online, ve třídě nebo venku.

Pojďme společně vytvořit vizi „školy snů“ postavená na hodnotách inkluze, krásy a udržitelnosti. Inspirujme se Komenským a jeho pedagogickými principy a metodami.

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit?

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti. Nové téma bude uvedeno na online setkání v prostředí MS Teams. Začátek setkání je vždy v 19 hodin.

1) J.A.K. v eTwinningu? Hravě! – pondělí 28. 3. 2022
2) Společná škola snů – pondělí 25. 4. 2022
3) eTwinning za školou – pondělí 23. 5. 2022

Po online setkání budou aktivity a prezentace na dané téma zpřístupněny ve skupině Kavárna Inspirace (vstup po přihlášení do Vašeho osobního účtu v portálu eTwinning). Budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.

Přijďte do virtuální kavárny třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy a pojďme společně diskutovat o „škole snů“.

Na online setkání je potřeba se předem zaregistrovat. Registrace se uzavírá vždy 24 hodin před začátkem setkání. V den setkání vám zašleme odkaz k připojení prostřednictvím e-mailu.

Technické vybavení: K připojení stačí běžný počítač či tablet s internetem. Pokud můžete, mějte prosím v průběhu semináře zapnutou kameru. Dotazy budete moci pokládat písemně do chatu nebo ústně, budete-li mít k dispozici mikrofon.  

VYPLNIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ na online setkání