SŠ – My Precious Phone

V tomto projektu žáci komunikovali a spolupracovali na tématu, jak rozumně používat své chytré telefony. Vzájemně si představili své země a rodné město. V neposlední řadě se naučili používat různé další ICT nástroje.

Autor projektu: Eliška Olšáková, Gymnázium Brno – Řečkovice

Věk zapojených žáků: 13 -14 let

Partneři: Česká republika, Estonsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu byla diskuse o výhodách a nevýhodách mobilních telefonů a správném a bezpečném využívání internetu. Projekt zlepšil dovednosti žáků a učitelů v oblasti počítačů a informačních a komunikačních technologií používáním různých ICT nástrojů, posílil jazykové a komunikační dovednosti žáků, jejich dovednosti v oblasti tvůrčího psaní, podporoval mezinárodní přátelství, ale i sebevědomí při vyjádření vlastních názorů. Mimo jiné se žáci lépe seznámili se zvyky a kulturou v partnerské zemi.

Postup práce: V první fázi žáci vytvořili logo projektu a vzájemně se představili. Jedním z úkolů bylo zhlédnutí videoklipu „Zapomněl jsem telefon“. Poté žáci vytvářeli plakáty o výhodách a nevýhodách mobilních telefonů a diskutovali s partnery na toto téma po Skypu. Dalším úkolem bylo tvůrčí psaní na téma „Den bez mého úžasného telefonu“. Jedním z úkolů bylo i vytváření užitečných her a kvízů v chytrém telefonu. Na závěr projektu žáci diskutovali o užitečných aplikacích a zhodnotili projekt.

Spolupráce/inspirace: Mezi učiteli probíhala spolupráce a diskuze po emailu a po chatu. Žáci si zasílali články především po webu, účastnili se Skype konference. Ve skupinách připravili pro ostatní různé kvízy. Každá skupina si zvolila kategorii a připravila otázky s více volbami, pak použila kahoot.it nebo quizzes.com k přípravě finálních verzí kvízů. Závěrečná elektronická kniha se skládá z výstupů obou partnerů.

Předměty: Cizí jazyky, Informatika/ICT, Jazyk a literatura

Využití ICT nástrojů: počítače, smart phony, Skype, tricider.com, voki.com, easypolls.net, kahoot.it, quizzes.com

Výstupy projektu:

http://www.tricider.com/admin/2xAW9Zmn7J3/4DSIWTgeZb

http://bit.ly/2fkDXR9

https://twinspace.etwinning.net/25381/pages/page/198838

https://docs.google.com/presentation/d/1EaS1LywlkM5PWRIb15sbm3ItN2cPsevdWZr08_zZuS8/edit#slide=id.p

https://twinspace.etwinning.net/25381/pages/page/227880

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017