SŠ – APRENDIENDO CON EMOCION(ES)

Tento projekt „Učte se s emocemi“ podporoval emoční inteligenci a sociální schopnosti žáků a učitelů a rozvíjel jejich tvořivost, samostatnost a strukturované učení. Hlavní náplní projektu byl boj proti školnímu neúspěchu, hledání nových způsobů, jak motivovat žáky, podpora kreativity a zlepšení klimatu ve škole. Stěžejními tématy projektu byly hry a spolupráce, tvorba filmu, podpora kreativity, emoce ve vědách a matematice. Jednalo se o projekt spolupráce mezi školami financovaný z programu Erasmus+.

Autor projektu: Iva Sloupová, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Věk zapojených žáků: 14 – 19 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Francie, Belgie

Jazyk projektu: španělština, francouzština

Cíl projektu: Cílem projektu bylo vyvinout strategie pro boj proti školnímu neúspěchu tím, že byly hledány a využívány nové způsoby motivace žáků. Žáci i pedagogové získali nové zkušenosti s mezinárodní spoluprací, poznali kulturu a život v jiných zemích, zvýšila se jejich jazyková úroveň.

Postup práce: Nejprve se učitelé dohodli na jednotlivých kapitolách projektu – citové vzdělávání, řízení emocí, účinné strategie s cílem maximalizovat emocionální rozměr vzdělávání, divadelních technik, dynamiky a kooperativních her ve třídě. Téma projektu dovolilo začlenit aktivity projektu do široké škály předmětů. Vzhledem k tomu, že projektovým jazykem byla španělština, samozřejmostí bylo zapojení žáků z bilingvní česko-španělské sekce školy. Podařilo se ale projekt rozšířit i mezi žáky, kteří studují španělštinu jako druhý cizí jazyk mimo bilingvní sekci. Aktivity projektu byly realizovány především ve vyučování, ale i během projektových krátkodobých i dlouhodobých mobilit.

Spolupráce/inspirace: Komunikace mezi partnery byla plynulá a efektivní. Všechny partnerské školy byly zapojeny do přípravy projektové žádosti a společně pokračovaly i v realizaci projektu. Koordinátoři spolu pravidelně komunikovali hlavně pomocí e-mailu a na mezinárodních projektových setkáních. Při realizaci aktivit projektu žáci pracovali různými způsoby: individuálně, v malých skupinkách, v národních i mezinárodních skupinách. Výstupy tvořili samostatně a pak je prezentovali partnerům na projektové návštěvě nebo na projektovém blogu či Twinspace.

Předměty: Biologie, Cizí jazyky, Dramatická výchova, Historie kultury, Hudební výchova, Jazyk a literatura, Matematika, Mediální výchova, Mezipředmětové vztahy, Psychologie, Společenské vědy, Technologie, Tělesná výchova, Umění

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, MovieMaker, Padlet, ThingLink, FotoJet, Issue, WhatsApp, WordPress, Facebook, email

Výstupy projektu:

erasmusemociones.wordpress.com/resultados-finales/

https://twinspace.etwinning.net/10471/home

https://erasmusemociones.wordpress.com/2017/05/24/diccionario-emocional/

https://twinspace.etwinning.net/10471/pages/page/74597

https://twinspace.etwinning.net/10471/pages/page/248727

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017, Mezinárodní jazyková cena Label v Belgii