SŠ – National Parks = International Treasure

Tématem projektu byly národní parky, ochrana přírody a její uchování. V první části projektu si žáci navzájem představili sebe, školu, město a národní parky své země. Národní parky studovali nejprve z různých úhlů pohledu a pak se pokusili vytvořit imaginární “Treasure National Park” s jeho faunou, florou a dalšími aspekty. Aktivity se přesouvaly od individuální práce přes práci v národních týmech až po práci v mezinárodních skupinách. Účastníci se učili shromažďovat a organizovat informace, tvořit produkty projektu v internetových nástrojích. Projekt propojoval mnoho školních předmětů od cizích jazyků přes ICT po biologii a výtvarnou výchovu. Výsledkem projektu jsou e-knihy, infografiky, kvízy a hry, které mohou posloužit jako výukové materiály rozličných předmětů.

Autor projektu: Lubomír Dohnal, Gymnázium Kroměříž

Věk zapojených žáků: 14 – 15 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Polsko, Albánie, Španělsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Projekt rozvíjel většinu klíčových kompetencí. V rámci národních skupin studenti komunikovali ve svém rodném jazyce s cílem zlepšit spolupráci ve skupině – učení, naslouchání a vzájemnou podporu. Užití angličtiny zlepšilo jejich znalost cizího jazyka pro mezinárodní komunikaci. Studenti se seznámili s různými zdroji a získávali z nich informace. Výrazně zlepšili svoji schopnost užití mnohých internetových programů. Objevili nové možnosti online nástrojů pro mezinárodní spolupráci. „National Parks – International Treasure“ řešil problém národních parků, volně žijících živočichů a rostlin. Tento interdisciplinární projekt obsahoval prvky biologie (vzácné druhy), geografie (terén, oblasti přísně chráněné), umění (tvorba loga), sociálních věd (zjišťování problémů v bezprostředním okolí a hledání řešení), ICT (používání IT nástrojů pro plánování, přípravu, spolupráci, výsledky, prezentaci a vyhodnocení projektu).

Postup práce: Učitelé plánovali sled činností, definovali časový plán aktivit, reagovali na nutné změny a evaluovali jednotlivé fáze projektu. Žáci na projektových aktivitách pracovali nejprve individuálně (profily, fórum), postupně začali pracovat v týmech. Nejprve národní skupiny vytvořily prezentace škol, měst a národních parků své země. Pak se národní týmy rozčlenily na skupiny “odborníků”. Nakonec národní týmy odborníků vytvořily týmy mezinárodní, ve kterých společně vytvářeli a finalizovali podobu fiktivního národního parku “Treasure International Park” a také produktů projektu – slovníku, elektronické knihy, infografiky, texty rádiových reklam. Nakonec všichni společně projekt zhodnotili.

Spolupráce/inspirace: Učitelé pro rychlou komunikaci založili skupinu na Facebooku, Gmail, chat a Google Docs. Všichni učitelé měli oprávnění spravovat TwinSpace. Žáci na projektových aktivitách pracovali nejprve individuálně (profily, fórum), postupně přešli na práci v týmech. Poté se národní týmy rozčlenily na skupiny “odborníků” a ty prezentovaly vybrané zástupce svého zaměření (ptáci, savci, …) z národních parků svých zemí. Nakonec národní týmy odborníků vytvořily týmy mezinárodní, ve kterých společně vytvářeli a finalizovali podobu fiktivního národního parku.

Předměty: Biologie, Angličtina, Dějepis, Ekologická výchova, Umění, Geografie, Výtvarná výchova

Využití ICT nástrojů: Google Drive, Gmail, Facebook, Pixabay, Padlet, Thinglink, Pizap, Emaze, YouTube, PowToon, Answer Garden, Kahoot, MindMeister, TwinSpace: chat, fórum, Tricider, Slideshare, Movie maker, YouTube, Issuu, Spicynodes, Learning Apps, Google Forms

Výstupy projektu:

https://www.scribblemaps.com/create/#id=Y2_oUGBsLD&lat=39.16760145638757&lng=-3.8304519653320312&z=4&t=terrain

http://popplet.com/app/#/3767474

https://padlet.com/etwinner/geb8npk4uh6l

https://mm.tt/757971930?t=CxFtfuhPZV

https://issuu.com/etwin/docs/how_to_behave_in_treasure_internati

https://padlet.com/etwinner/ozrjr1amj609

https://www.thinglink.com/scene/892882702812839936

http://www.spicynodes.org/a/d6e708bb0ab825e90f601fe766b7de09

Ocenění: Certifikát kvality 2017 získali všichni účastníci, Národní cena 2017, 1. cena v polské národní etwinningové soutěži