SŠ – Let´s get down to e-business!!!

Projekt byl zaměřen prakticky s ohledem na budoucí profesní uplatnění studentů v praxi.  Studenti si v tomto projektu procvičili, jak si založit a vést vlastní internetovou firmu.

Autor projektu: Monika Kubová Durajová, Obchodní akademie a VOŠE Tábor

Věk zapojených žáků: 17-18 let

Partneři: Rumunsko, Maďarsko, Turecko, Řecko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu:  Naučit spolupracovat a komunikovat v obchodním prostředí v anglickém jazyce a rozvinout nejen digitální kompetenci, ale i základní praktické dovednosti využitelné v osobním i profesionálním životě.

Postup práce:  V projektu studenti, podle svých zájmů, nebo studijního zaměření, zakládali své vlastní internetové firmy. Jakmile byly všechny firmy založeny, studenti si v nich rozdělili role a také se rozhodli, jaká volná místa ve své firmě vytvoří. Pak bylo jejich úkolem napsat svůj životopis a požádat o místo ve firmě, kterou si u zahraničních partnerů vybrali. Současně s životopisem také partnerům poslali motivační dopis a vyplnili krátký firemní dotazník.

Spolupráce/inspirace: V tomto projektu se pokusili co nejlépe skloubit praktické a teoretické předměty tak, aby studenti využili své dovednosti a znalosti v praxi. K tvorbě projektu využili zejména ekonomické předměty, na které je naše škola zaměřena, dále pak výuku ICT a v neposlední řadě především hodiny anglického jazyka a obchodní korespondence v anglickém jazyce.

Předměty: cizí jazyky, ICT

Využití ICT nástrojů: padlet, Linoit, AAA logo software, Zoner Photo Studio 15, PhotoFiltre Studio, Logomaker, Windows Movie Maker

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/959/home

http://www.pinterest.com/mkubova/lets-get-down-to-e-business/

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015