ZŠ – Europe – Different Houses – One Community

Základní ideou projektu byla představa imaginárního domu v Evropě jako prostoru, v němž lidé žijí své životy, na kterých lze ukázat jejich jedinečnost, ale i shody a tím se seznámit s tradicemi a kulturou našich sousedů.

Autor projektu: Eva Münchová, Ondřej Černý, Michaela Sicová, Jana Vacková, ZŠ Okružní, Most

Věk zapojených žáků: 11-16 let

Partneři: Švédsko, Nizozemí, Španělsko, Francie, Polsko, Itálie, Německo

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu:  Cílem projektu bylo na příkladech domů a místnostech v nich najít shody a rozdíly ve stylech života jednotlivých zemí.

Postup práce: Na základě různých místností v domě partneři zpracovali zadaná témata a vzájemně zkoumali shody a rozdíly svých životů. V rámci života v ložnici například srovnávali kulturu oblékání a uspořádali módní přehlídku. Žáci natáčeli videa o svém studentském pokoji, aby ten svůj mohli porovnat s vrstevníky z Evropy. V rámci života v koupelně vznikl osmijazyčný slovník základních pojmů a poté žáci i pedagogové odpovídali na otázky v dotazníku o životě v koupelně, výsledky pak mohli společně sdílet prostřednictvím twinspace.

Spolupráce/inspirace: Žáci například zajímavě zpracovali svůj pokoj v roce 2050 ve formě komiksu. Projekt byl realizován jako projekt eTwinning – Comenius a školy tak měly během projektu možnost se setkat a poznat životní styl jednotlivých zemí na vlastní kůži.

Předměty: ICT, cizí jazyky, zeměpis, matematika, mezipředmětové vztahy, ekonomie, Evropská studia

Využití ICT nástrojů: vimeo, Voki, pixton, photopeach

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97389/welcome

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015