SŠ – Are we the same?

V rámci projektu studenti střední školy analyzovali a porovnávali své každodenní aktivity za pomocí ICT nástrojů.

Autor projektu: Helena Průšová, Obchodní akademie a VOŠE Tábor

Věk zapojených žáků: 16-18 let

Partneři: Řecko, Slovensko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo navázat nová přátelství a porovnat životy žáků partnerských zemí, poznávání jiných kultur, rozvinutí a rozšíření komunikačních a jazykových kompetencí v anglickém jazyce, zvýšení ICT gramotnosti v rámci průřezu učebními osnovami (angličtina, zeměpis, občanská nauka, historie, ICT, osvojení kompetencí jako je spolupráce, řešení problémů, prezentování výsledků své práce. Efektivní sdílení a porovnání získaných informací pomocí vhodných a vypovídajících dokumentů.

Postup práce: Do projektu byli zapojeni studenti 2. ročníku ekonomického lycea, dvě skupiny z jedné třídy v rámci výuky angličtiny. Začali představováním pomocí osobních profilů a navázáním kontaktu s ostatními partnery. Dále následovala témata jako netiketa, předměty ve škole, Vánoce, denní rutina, počasí, naše město, jiné informace o nás a naší zemi, před kterou si studenti odhlasovali další témata, která je zajímala – místa, lidé, jídlo a pití. Před koncem spolupráce proběhla evaluace a hra Kahoot. Studenti pracovali samostatně, ve skupinách i jako celek a to nejen v hodinách.

Spolupráce/inspirace: Práce na projektu probíhala v hodinách angličtiny, ale dotkla se i ostatních předmětů jako například zeměpis, občanská výchova, historie a ICT.

Předměty: cizí jazyky, ekologická výchova, evropská studia, historie kultury, informatika/ICT, mediální výchova, mezipředmětové vztahy, občanská výchova, zeměpis

Využití ICT nástrojů: Padlet, Answer Garden, SlideShare, Kahoot, využití smartphonů i tabletů

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/3049/home

Ocenění: Certifikát kvality 2015, Národní cena 2015