SŠ – Let‘s App!!

Projekt  byl zaměřen vytváření aplikace pro mobilní zařízení s OS Android. Tohoto složitě vypadajícího cíle bylo dosaženo zábavnou cestou v mezinárodních vývojářských týmech.. Učitelé zasvětili studenty do základů algoritmizace a programování. Své výtvory studenti popularizovali na sociálních sítích pomocí vlastnoručně tvořených videí.

Autor projektu: Pavel Soukup, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice

Věk zapojených žáků: 13 – 16 let

Partneři: Česká republika, Španělsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo studentům ukázat, jak jednoduchý může být doposud „mýtický“ proces vývoje aplikací při správném vedení a vysvětlení. Chtěli jsme našim studentům umožnit spolupráci a komunikaci s lidmi podobných zájmů z druhého konce Evropy. Neposledním cílem bylo, aby učitel zastával pouze roli organizátora a poradce, zatímco studenti sami tvořili obsah a posouvali projekt do dalších úrovní. Všechny získané dovednosti byly demonstrovány vývojem finální aplikace na libovolné téma, kde se naplno ukázala kreativita studentů.

Postup práce: Srdcem projektu byly studenti, kterým byla svěřena značná samostatnost. Základní pojmy a principy algoritmizace a práce s App Inventorem byly vyloženy a procvičeny frontálně v počátečních fázích projektu. Následně studenti spolupracovali samostatně na úkolech se svými novými kolegy v týmech, které si samostatně utvořili. Zpočátku studenti vyvíjeli jednoduché hry. Následovali aplikace směřované k řešení matematických úloh. Nakonec týmy vymysleli a zrealizovali vlastní projekt – aplikaci na libovolné téma. Klíčovou roli v motivaci hrála propagace vytvořených aplikací na sociálních sítích formou krátkých videí, které studenti sami natočili a sestříhali.

Spolupráce/inspirace:  Obsah i forma projektu vznikala na základě shody učitelů, společně jsme upevnili koncepci projektu a volili formy výuky. Všechny aktivity prováděli studenti obou škol ve smíšených týmech. Žáci i učitelé komunikovali prostřednictvím celé řady nových (zejm. TwinSpace) i jim často známých (Facebook, email, Skype) technologií. Studenti se představili pomocí krátkých video-prezentací a poté společně utvořili tým, ve kterém byli vedeni k neustálému činění četných společných rozhodnutí.

Předměty: cizí jazyky, design a konstruování, informatika/ICT, matematika, technologie

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, email, Skype, Facebook, YouTube, Canva, PowToon, Audacity, Windows Movie Maker, MIT App Inventor 2, App Inventor 2pro PC

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/10131/pages/page/131359

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016