SŠ – Inertia in Everyday Life

Projekt byl zaměřen na téma Setrvačnost v každodenním životě. Studentům umožnil rozvíjet fyzikální myšlení v praktických aktivitách a současně se seznámit se studenty z jiné evropské země. Hlavním úkolem studentů bylo zúčastnit se fotosoutěže „Setrvačnost v každodenním životě“ a připravit zajímavý experiment na téma setrvačnost.

Autor projektu: Vladimíra Erhartová, Podještědské gymnázium, Liberec

Věk zapojených žáků: 15 – 18 let

Partneři: Česká republika, Finsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Studenti pojem setrvačnost skutečně pochopili a naučili se setrvačnost kolem sebe opravdu vidět. To výrazně přispělo k jejich schopnosti fyzikálně myslet. Studenti  měli možnost využít angličtinu ke skutečné komunikaci s cizincem, nahlédli do života vrstevníků v jiné evropské zemi. Vyzkoušeli si, že jsou schopni své fyzikální znalosti využít a prezentovat na veřejnosti. Zjistili, že fyzika je nejen náročná věda, ale také zdroj zábavy. Za největší úspěch pokládám, že se nám podařilo aktivizovat studenty a zadanými úkoly je dovést ke skutečné spolupráci v mezinárodních skupinkách.

Postup práce: Projekt byl začleněn v rámci opakování a prohlubování již probraného učiva. Byl realizován v hodinách fyziky a angličtiny. Byly rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a občanské. Studenti se zúčastnili společné fotosoutěže „Setrvačnost v každodenním životě“, kde úkolem bylo vyfotit setrvačnost v běžném životě. Studenti připravili zajímavé pokusy na téma setrvačnost, vzájemně si je předvedli jak ve škole v Liberci, tak v iQlandii. Studenti museli důkladně pochopit fyzikální jev a aplikovat jej v praxi. Při společné práci v týmech museli prokázat schopnost týmové spolupráce a plánování práce.

Spolupráce/inspirace:  Ke komunikaci jsme používali email a prostředí Twinspace, tak mohli studenti sdílet své prezentace a také na ně reagovat. Po přípravné fázi jsme materiály sdíleli na společné webové stránce. Spolupráce mezi mnou a kolegou spočívala v organizaci celého projektu, plánování jednotlivých etap, dohlížení na jejich dodržování, přípravy úkolů pro studenty. Studenti pracovali ve skupinkách na prezentacích, fotili snímky do soutěže, společně připravovali pokusy.

Předměty: fyzika, přírodní vědy

Využití ICT nástrojů: Twinspace

Výstupy projektu:

https://inertiaineverydaylife.wikispaces.com/home

http://www.pglbc.cz/?p=2684

http://www.pglbc.cz/?p=2769

http://www.iqlandia.cz/cz/o-spolecnosti/dokumenty-a-galerie/archiv-novinek/novinky/fyzikalni-vecer

http://www.iqlandia.cz/cz/o-spolecnosti/dokumenty-a-galerie/tiskove-zpravy-a-media/fyzikalni-vecer-i-zen-objevu

http://www.pglbc.cz/?p=3413

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016