ZŠ – 3. slovanský audiosborník

Spolupráce, akce, autorské psaní, zábava, učení – tak to jsou základní klíčová slova projektu. Projekt rozvíjel čtenářskou gramotnost prostřednictvím podpory tzv. autorského psaní. Žáci se v rámci svých vzdělávacích programů seznámili s literárním pojmem „báje“ a v rámci projektu báje napsali.

Autor projektu: Vlastimil Špinka, Základní škola Václava Havla, Poděbrady

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí,  či prací v prostředí Twinspace se spolužáky ze sousední slovanské evropské země, autorským psaním i četbou bájí, vyprávěním o literárních osobnostech svého regionu posílili komunikativní schopnosti a dovednosti, ale také kompetence sociální a personální. Dále si osvojili si porozumění jazyka slovanského souseda. Nedílnou součástí projektu bylo vydání 3. slovanského audio sborníku. V neposlední řadě praktickou činností s technikou posílili kompetenci v oblasti využívání a aktivního používání ICT v životě i ve výuce.

Postup práce: Prostřednictvím prezentace žáci představili své oblíbené knihy. Při následné videokonferenci vznikly mezinárodní slovanské skupiny, ve kterých společně pracovali na textu bájí. Jedna z nejzajímavějších částí projektu bylo autorské psaní bájí všedních i nevšedních. V dalším kroku jsme připravili audio výstupy na dané téma. Žáci báje vlastnoručně ilustrovali. Kvalitu naší práce jsme si ověřili při čtení bájí v mateřské školce. Projekt vyvrcholil vydáním 3. slovanského sborníku.

Spolupráce/inspirace: Na projektu spolupracovaly smíšené česko-slovenské skupiny žáků, které měly své vedoucí. Ti koordinovali práci v rámci svých skupin a následně ladili výstupy, dodržovali dějovou linii a formu literárního díla. Výstupem byly jednotlivé části báje, které na sebe postupně dějově navazovaly a ve finále tvořily celek – opravdovou báji, která snesla hodnocení podle zadání literární teorie.

Předměty: dramatická výchova, informatika/ICT, jazyk a literatura

Využití ICT nástrojů: padlet, movie maker, „superlame“, skype, email, online digitální slovník literárních pojmů, mp3, telefon, Facebook, Twinspace

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/16843/pages/page/110336

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016