SŠ – AntMind

Tento projekt založený na badatelsky orientované výuce spojuje informační technologie a biologii. Žáci ze dvou partnerských škol vytvořili mezinárodní týmy, ve kterých zkoumali chování živých mravenců. Na základě jejich pozorování, studia literatury a jejich nápadů zformulovali hypotézu: složité chování kolonie vyvstává z velmi jednoduchých pravidel, kterými se řídí jednotlivé dělnice. Hypotézu ověřili převedením mravenců do počítačové simulace a implementováním těchto jednoduchých pravidel. Výsledný model vizuálně odpovídal reálnému mraveništi. Během projektu získaly týmy znalosti programovacího jazyka Java a objektového programování, žáci se učili komunikovat a dělat kompromisy. Každý tým přizpůsobil model podle své tvůrčí fantazie.

Autor projektu: Pavel Soukup, Česko-anglické gymnázium, s.r.o., České Budějovice

Věk zapojených žáků: 14 – 17 let

Partneři: Česká republika, Španělsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Projekt navazoval na vzdělávací plán předmětů biologie a informační technologie. V počáteční fázi projektu žáci pozorovali mravence v přirozeném prostředí, sbírali živé královny. S učiteli biologie vyráběli formikária a pečovali o živé mravence. Pozorovali je v kontrolovaném prostředí s cílem popsat jejich potravní chování, provedli literární rešerše. S pomocí učitelů využívajících návodné otázky a brainstorming zformulovali hypotézy pro budoucí výzkum, ty poté sjednotili v jednu společnou. V mezinárodních týmech se uplatňovala skupinová práce, diskuze, demokratické principy. Při výuce programování byla několikrát uplatněna frontální forma výuky, následně už byli studenti vedeni k samostatné práci v týmech, heuristické metody výuky (řešení problémů). Uplatněn byl téměř Daltonský přístup k výuce: studenti si sami vytyčili cíle a harmonogram, kooperovali se zahraničními partnery a hodnotili výstupy. Jejich pokrok monitorovali učitelé. K vývoji modelu bylo použito prostředí Greenfoot, které bylo speciálně navrženo pro výuku programování. Významnou částí projektu byla tvorba závěrečného „dokumentu“ – videa, které shrnuje průběh a výstupy projektu. Týmy průběžně dokumentovali svoji činnost a všichni studenti se podíleli na tvorbě textu. Střih videa zastali starší studenti s učitelem. Mravenčí kolonie zůstanou ve školách jako učební pomůcka.

Předměty: Biologie, Informatika/ICT, Přírodní vědy

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, e-mail, Skype, Messenger, Instagram, Discord, Facebook, Youtube, PowToon, Audacity, Windows Movie Maker, Greenfoot

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/68226/pages/page/560340

 

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019