Soutěž o Evropské eTwinningové ceny v roce 2016

Přihlaste své projektu do soutěže o Evropské eTwinningové ceny!

Podmínky účasti

Do soutěže budou přijaty pouze projekty, které v kterémkoli roce své existenci získaly Evropský certifikát Quality Label. O Evropskou cenu se mohou ucházet a mohou ji získat pouze ti partneři v projektu, kterým byl zmíněný certifikát udělen. U všech projektů je třeba prokázat, že na nich účastníci ve školním roce 2014-2015 aktivně pracovali.

Projekty lze do soutěže o eTwinningové ceny přihlásit pouze jednou. Pokud však u projektu došlo k výraznému zvýšení kvality, mohou ho jeho organizátoři přihlásit podruhé, ovšem pouze se souhlasem národního podpůrného střediska.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 12. prosince 2015.

Všechny příspěvky odesílejte kliknutím na příslušný odkaz na platformě eTwinning Live.

Najdete ho po kliknutí na záložku „Projekty“ v seznamu akcí pod charakteristikou projektu.

Každý rok se o ocenění v různých kategoriích uchází několik stovek projektů. Konkurence je velká a úroveň projektů díky úsilí učitelů i žáků rok od roku vyšší.

Více informací o harmonogramu soutěže a procesu hodnocení najdete na následujících stránkách:

V hlavní kategorii, jejímž sponzorem je Evropská komise, proběhne soutěž ve třech skupinách podle věku žáků.

Celkem budou uděleny tři ceny za nejlepší projekty, kterých se zúčastnili:

  1. žáci ve věku 4–11 let
  2. žáci ve věku 12–15 let
  3. žáci ve věku 16–19 let

Vedle hlavní kategorie v soutěži o eTwinningové ceny existuje také celá skupina kategorií speciálních, které sponzorují jiné organizace. Pro rok 2016 byly vyhlášeny tyto speciální kategorie:

Cena za španělský jazyk

Cena za francouzský jazyk

Cena Marie Curie- Skłodowské

Mevlanova cena za porozumění mezi kulturami

Cena za anglický jazyk

Cena za projekt na téma „Dějiny a vzpomínky“

Středomořská cena

Cena Peja Javorova – za projekt podporující u mladých lidí lásku ke čtení

S vítězi za rok 2015 i vítězi předešlých ročníků se můžete seznámit zde:

Evropské ceny aktivity eTwinning: vítězové!