Výzva Erasmus+ školní vzdělávání 2016

Vážení zájemci o projekty Erasmus+,

rádi bychom Vás informovali, že byla vyhlášena Výzva 2016 pro podávání žádostí o grant Erasmus+ ve školním vzdělávání. Termín pro podání žádostí v Klíčové akci 1 (Projekty mobility osob) je 2. 2. 2016, termín v Klíčové akci 2 (Strategická partnerství) je 31. 3. 2016. Další informace, včetně registrace na informační semináře naleznete na těchto webových stránkách:

Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-seminare-vyzva-2016-erasmus-skolni-vzdelavani-ka-1/

Klíčová akce 2 – Strategická partnerství

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-seminare-vyzva-2016-erasmus-skolni-vzdelavani-ka-2/

Těšíme se na Vaši účast!