On-line Kavárna Inspirace 2023 na téma well-beingu ve školách

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od března do května 2023 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace a online setkání v aplikaci Teams


Tématem letošního roku je Inovace a vzdělávání s podtitulem Buďme kreativní s eTwinningem. V jeho rámci se zaměříme na oblast duševní a emocionální pohody ve školách: důraz na propojení s komunitou, na well-being žáků i učitelů a na kreativní přístupy zaměřené na potřeby žáků; zohlednění nejen znalostí spojených s kurikulem, ale zejména kompetencí, a to v souladu s evropským rámcem LifeComp (evropský rámec pro klíčové kompetence osobnostní, sociální a kompetence k učení). 

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti: 
1) Well-being žáka 
2) Well-being učitele 
3) Well-being pro školu 

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams a následně budou jeho aktivity a prezentace zpřístupněny v Kavárně Inspirace a budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.  

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy  
a pojďte společně diskutovat o „well-beingu ve škole“.  

Začínáme v úterý 28. března 2023 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace. Další setkání proběhnou 25. dubna a 30. května 2023 od 19 hod, vždy se jedná o úterý. 

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE 

Hlavní téma 
„Well-being“ 

Kde?  
moderovaná skupina Kavárna Inspirace a setkání naživo v Teams 

Kdy? 
březen – květen 2023 

Jak? 
diskuze o jednotlivých tématech, sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning 

Pro koho? 
pro všechny eTwinnery a zájemce o téma well-being ve školách 

Jakou formou? 
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení v Kavárně Inspirace

Registrovat se můžete zde:

Registrace je platná pro všechna setkání.