Téma roku 2023: Inovace a vzdělávání – buďme kreativní s eTwinningem 

Téma letošního roku Inovace a vzdělávání s podtitulem buďme kreativní s eTwinningem je spojeno s Evropskou inovační agendou přijatou v roce 2022. Jejím cílem je z Evropy udělat vedoucího hráče na globální inovační scéně – a právě vzdělávání je její nedílnou součástí. 

eTwinneři se mohou se svými žáky na důležitost inovací zaměřit hned dvakrát: jednak využíváním inovativních metod výuky, na druhé straně se na ně mohou zaměřit jako na studijní téma a podrobit ho výzkumu.

eTwinning podporuje inovativní výukové postupy již od svého založení v roce 2005 tím, že klade důraz na využívání digitálních technologií ve výuce a v procesu učení. Využívání digitálních technologií by však nemělo být vnímáno jako cíl sám o sobě, ale jako prostředek, který učitelům pomáhá dosáhnout ve třídě a v probírané látce posunu, který si přejí.

Téma letošního roku je úzce spojeno s následujícími oblastmi:

  • Sociální inovace ve škole: škola jako prostor pro vyjádření názoru žáků a jejich nápady a místo zaměřené na jejich priority a potřeby
  • Duševní a emocionální pohoda ve školách: důraz na propojení s komunitou, na well-being žáků i učitelů a na kreativní přístupy zaměřené na potřeby žáků; zohlednění nejen znalostí spojených s kurikulem, ale zejména kompetencí, a to v souladu s evropským rámcem LifeComp
  • Inovace ve vzdělávání: pomáhat žákům rozvíjet si vlastní názory, vyjadřovat se na veřejnosti, jednat a přemýšlet o jejich vlastní budoucnosti; školy by měly pomáhat žákům rozvíjet jejich kritické myšlení a schopnost diskuze a vést je k přemýšlení
  • Propojení s místními organizacemi: realizace aktivit s místními organizacemi, které mohou žákům nabídnout zajímavé vzdělávací příležitosti a zkušenosti
  • Věnovat se inovacím a jejich aktuálním tématům jako je umělá inteligence a její etika či virtuální realita

eTwinneři mohou načerpat inspiraci v moderované evropské skupině s názvem „Innovation and Education“ vedené zkušenými ambasadory, ale také z eTwinningových projektových balíčků („projekt na klíč“), či on-line akcí a webinářů. 

Více informací o tématu roku najdete na https://bit.ly/3Wu4oHF.