Jarní kampaň eTwinning 2023

Tématem letošního roku jsou inovace a vzdělávání s podtitulem buďme kreativní s eTwinningem. Na toto téma je také zaměřená jarní kampaň, která probíhá od 1. března do 7. dubna a díky které získají eTwinneři inspirativní zdroje k tomu, jak podpořit synergii mezi vzděláváním a inovacemi

Cílem kampaně je podpora duševní a emocionální pohody žáků a zaměstnanců škol, nechybí ale ani návrhy na možnosti využití různých digitálních nástrojů a umělé inteligence ve třídě či téma inkluze. Inovace by totiž neměly spočívat jen v zaměření se na digitální nástroje, měly by spíše žákům  nabídnout více možností, jak ve třídě prosazovat a řešit své potřeby v oblasti vzdělávání a duševní pohody. Aktivity jarní kampaně se věnují těmto podtématům: 

  • Sociální inovace ve škole
  • Duševní a emocionální pohoda ve školách
  • Inovace ve vzdělávání
  • Umělá inteligence

V rámci kampaně se eTwinneři mohou zapojit do on-line aktivit a následujících webinářů (komunikačním jazykem je angličtina):

  • Mediální gramotnost a dezinformace – 15. března
  • Wellbeing – 20. března
  • Umělá inteligence – 3. dubna 

Ve skupině na platformě European School Education Platform je eTwinnerům k dispozici interaktivní knihovna s různými aktivitami, články a inspirativními materiály na výše zmíněná témata.

Více informací o jarní kampani naleznete na webu European School Education Platform.