MŠ – Music, Kids and Play

Projekt se zaměřil na děti z mateřských školek z pěti rozličných evropských zemí, které se naučili vybrané slovanské národní písničky všech zemí zúčastněných na projektu v jejich národním jazyce. Výměna informací mezi partnery se však zaměřila i na jiné obory než hudba, např. kreslení, vzdělávací hry, kvízy, puzzle, korespondence a mnohé jiné. Do projektu se zapojili i mnozí rodiče ve všech zúčastněných zemí.

Autor projektu: Barbora Milfaitová Mateřská škola, Velká Hleďsebe, okres Cheb

Věk zapojených žáků: 3 – 7 roků

Partneři: Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko

Jazyk projektu: čeština, angličtina, polština, chorvatština, slovinština, slovenština

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo navázat spolupráci s dalšími 4 zeměmi s různými jazyky, naučit se jejich národní písni, porovnávat rozdíly ve výslovnosti, naučit se zpívaný pozdrav v angličtině. Dále jsme chtěli probudit vokální aktivity u dětí a sdílet je společně s ostatními slovanskými národy.

Postup práce: Výměna  informací a komunikace mezi partnery začala na prvním meetingu a vycházela z mnoha oborů, s důrazem na hudbu, které umožnily všem obohatit své poznatky o jiných zemích, slovní zásobu, učit se vnímat písňové texty a hledat význam textu. Použili jsme různé umělecké vyjádření skladeb (hra na Orffovy nástroje, tanec, kresba obrázku k písním na papír, ale i přes aplikace na tabletu ). Na projektu jsem se velkou měrou sama podílela, např. Na závěr jsem zpracovala evaluační dotazník pro děti.

Spolupráce/inspirace: S partnery projektu jsme se seznámili na kontaktním semináři v říjnu 2015 v Dubrovníku a zde jsme rovnou domluvili téma, název a základní osnovu projektu. Osnovu jsme pak upravovali průběžně během našich aktivit. S kolegyněmi jsme našli velice brzy společnou řeč a od myšlenek k aktivitám nebylo daleko. Kromě toho polská kolegyně, která je velmi zkušená v práci na projektech, si vzala na starosti administrativu projektu a byla nám všem výbornou rádkyní a pomocnicí.

Předměty: cizí jazyky, hudební výchova, informatika/ICT, mediální výchova, občanská výchova, předměty na 1. stupni, předškolní výchova

Využití ICT nástrojů: LearningApps.com, MakeBeliefsComix.com, Padlet.com, AudioBoom.com, Google formulare, Camtasia studio

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/11966/pages/page/101702

https://padlet.com/msvelkahledsebe/qc0oi08v7ou9

https://twinspace.etwinning.net/11966/pages/page/100850

https://padlet.com/msvelkahledsebe/fk7mabgfgdw5

https://padlet.com/msvelkahledsebe/lfg3jflnwdnf

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016