ZŠ – Looking for similarities

Projekt se zaměřil na vzájemné poznávání českých a polských studentů ze dvou partnerských měst a objevování podobností, které spojuje obě země (Českou republiku a Polsko) a obě města, kterými byli Lanškroun a Dzierżoniów. Byl to interdisciplinární projekt, který studentům umožnil rozvíjet různé schopnosti a dovednosti.

Autor projektu: Martina Teichmannová, Eva Balcarová, Eva Pallová – Základní škola Aloise Jiráska, Lanškroun

Věk zapojených žáků: 10 – 13 let

Partneři: Česká republika, Polsko

Jazyk projektu: čeština, polština, angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo pomoci našim žákům rozvíjet základní dovednosti, které jim umožní stát se aktivními, kreativními, sebejistými, úspěšnými, nezávislými a efektivními občany Evropy. Dosáhli jsme těchto cílů tím, že jsme vytvořili kreativní prostředí, ve kterém žáci rozvíjeli snadným a zajímavým způsobem znalosti o obou zemích i městech. Našim cílem bylo i to, aby studenti poznali školní prostředí partnerské školy nejen kontaktem po počítači, tedy virtuální cestou, ale i návštěvou partnerské školy.

Postup práce: V první řadě se během února a března žáci navzájem seznámili tím, že  představili svou školu, město a zemi. Využili při tom prezentací nebo elektronickou knihu a kvízy, uspořádali jsme první videokonferenci. V dubnu jsme uskutečnili druhou videokonferenci a podělili se o nápady jednotlivých škol z oblasti experimentů, umění a řemesel (výukové programy). Během května jsme se zabývali společnou historií a vytvářeli prezentace na toto téma. Následovala vzájemná návštěva na školách. Studenti se podělili o informace o každodenním životě na jejich školách, mluvili spolu o svých zájmech. V červnu připravili učitelé žákům dotazník, ve kterém se studentů ptali, jak se jim projekt líbil, co by změnili či co by chtěli do projektu přidat.

Spolupráce/inspirace: Polští učitelé jsou velmi zkušení v práci s eTwinningem a hlavně zpočátku nám velice pomohli radami při práci se všemi nástroji v Twinspace. Vzájemně jsme se učili novým poznatkům při práci s různými ICT nástroji při každodenní práci. Žáci poznali život svých polských kamarádů, detailněji se seznámili s jejich městem i zemí. Tím jsme se je snažili připravit pro kvalitní život v Evropě, ve které budou hrdi na svou zemi, ale budou chápat i přijímat myšlení a život v jiné zemi. Při prezentacích získávali zdravé sebevědomí, velmi se zdokonalili při práci s různými ICT nástroji.

Předměty: cizí jazyky, Evropská studia, historie kultury, hudební výchova, zeměpis, informatika/ICT, občanská výchova, přírodní vědy, umění

Využití ICT nástrojů: Powerpoint, Impress, Prezi, Tricider & Padlet, Twinspace, Voki, Wix, exe.learning, Movie Maker, Pinnacle a Wevideo, Sledeshare, YouTube, Google Forms

Výstupy projektu:

https://live.etwinning.net/projects/project/124288

https://twinspace.etwinning.net/17868/pages/page/133443

http://www.lanskroun.eu/zs%2Da%2Djiraska%2Detwinningovy%2Dprojekt%2Dlooking%2Dfor%2Dsimilarities/d-7082

http://www.zsaj.cz/aktuality/etwinningovy-projekt-looking-for-similarities

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016