MŠ – Předškoláci před školou

Projekt  byl zaměřen na předškolní děti ze dvou partnerských mateřských škol. Jednalo se o měsíční vzájemné plnění úkolů, kterými děti získávaly nové dovednosti, které podporují klíčové kompetence důležité pro další vzdělávání. Děti se zde vzájemně seznamovaly a poznávaly, pracovaly s nadšením po celý školní rok.

Autor projektu: Kateřina Navarová, Mateřská škola Kytlická, Praha

Věk zapojených žáků: 6 – 7 let

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: předškolní výchova

Cíl projektu: Samotný projekt je naprosto skvělou příležitostí ke sblížení dětí a učitele, protože každý náš úkol, byl společně prodiskutován, naplánován a tvořen. Učitel je zde opravdu partnerem. Děti se zde naučily lépe komunikovat, spolupracovat. Největším přínosem je jejich samostatnost, naučily se říct svůj názor, respektovat názor druhého. Výborně hodnotím spolupráci s rodiči a jejich zájem o práci svých dětí. Pro školu jsou hlavním přínosem spokojené děti a jejich rodiče, jelikož se jedná o aktivitu, která není pro školku úplně běžná.

Postup práce: V této třídě předškoláků jsme se snažili tímto projektem u dětí podporovat rozvíjení takových kompetencí, které povedou k dosažení školní připravenosti. Děti se v tomto projetu aktivně zapojovaly, pracovaly samostatně, učily se řešit problémy, jednaly takovým způsobem, aby dosáhly společného cíle. Využívaly komunikační schopnosti, informační technologie. Naučily se pracovat ve skupině, kdy byly zodpovědné za svou práci, která vedla k dosažení cíle. Vznikla zde i velmi úzká spolupráce s rodiči, kteří pomáhali s přípravou ke splnění úkolů.

Spolupráce/inspirace: S kolegyní z partnerské školy jsme připravily během uplynulých letních prázdnin hrubou verzi projektu. Byly jsme často v kontaktu a konzultovaly veškeré přípravy, úkoly a výstupy. Děti pracovaly v úzké spolupráci, kdy se každá třída zapojila do splnění zadaného úkolu a děti byly velmi zvědavé, jakým způsobem partnerská škola vypracuje výstup z každého našeho úkolu. Naše výstupy měly různé podoby : slabikář předškoláků, storytelling, kalendář, slovníček, audiokniha, vlastní říkanky, dárečky pro kamarády apod. Děti tvořily s pomocí iPadu, různých výtvarných technik, tvořili jsme vlastní říkanky, hádanky… Všechny naše výstupy byly vytvořeny vzájemnou spoluprací, společným plánováním.

Předměty: předškolní výchova

Využití ICT nástrojů: e-mail, Twinspace, iPad

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/9610/home

https://live.etwinning.net/projects/project/116411

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016