European Schoolnet jde zpátky do školy – vykročte s ním do nového školního roku tou správnou nohou!

K příležitosti začátku nového školního roku pro vás EUN Akademie připravila online kurzy zdarma, které jsou přístupné pro všechny učitele i ostatní pracovníky ve vzdělávání.

Tento semestr si můžete vybrat ze čtyř kurzů a každý z nich je zaměřen jiným směrem. Za cíl si však všechny kladou poskytnout učitelům informace o klíčových tématech, které ovlivňují a utváří naši společnost. Diskuse ohledně dopadu nových technologií nejen na žáky, společně s potřebou se zasadit o etičtější způsob života je čím dál zřetelnější. EUNA podporuje učitele v zapojování těchto témat do výuky a v jejich snaze budovat obecné povědomí o palčivých otázkách.

Co vám tento semestr EUNA nabízí?

Zajímáte se o výuku programování? A o etiku ve vědních disciplínách? Věříte, stejně jako my, že STEM předměty jsou součástí výuky budoucnosti? Pokud jste alespoň na jednu z výše položených otázek odpověděli ano, tak jsou vypsané kurzy přesně pro vás. Jejich nabídku naleznete zde: Autumn 2021 Catalogue – European Schoolnet Academy

„The Three Rs and Animal Use in Science“

Evropská unie se zavázala zlepšit životní podmínky zvířat využívaných ve vědních disciplínách – a k tomu potřebuje studenty: mladé a budoucí vědce. Vybudujte u svých žáků zájem o tuto problematiku a rozšiřte svou výuku o 3R (replacement, reduction, refinement). Nejenže budou rozvíjet kritické myšlení a naučí se debatovat, ale zároveň u nich podpoříte vědeckou gramotnost.

Kurz začíná 13.9.2021

„Integrated STEM Teaching for Primary Schools“

Jsme obklopeni výzvami a komplexními otázkami. Aby jim studenti lépe porozuměli, je třeba se na ně podívat z několika úhlů. Integrace STEM předmětů do výuky jim pomáhá dávat si informace do kontextu a zároveň díky tomu získají lepší představu o STEM profesích.

Kurz začíná 25.10.2021

„Integrated STEM Teaching for Secondary Schools“

Jsme obklopeni výzvami a komplexními otázkami. Aby jim studenti lépe porozuměli, je třeba se na ně podívat z několika úhlů. Integrace STEM předmětů do výuky jim pomáhá dávat si informace do kontextu a zároveň díky tomu získají lepší představu o STEM profesích.

Kurz začíná 25.10.2021

„EU Code Week Online Bootcamp“

S přijetím digitalizace do všech aspektů našeho života se přirozeně zvyšuje zájem o programování. Začlenění těchto výukových metod do vašich hodin nemusí být vůbec složité, a to bez ohledu na to, jaké máte zkušenosti.

Kurz začíná 27.9.2021

Nicméně kurzy to nekončí a další možností, jak si zpříjemnit začátek nového školního roku je webinář Zpátky do školy, na kterém se dozvíte více o vzájemném hodnocení – neboli peer assessment. Zajímá vás, jak vzájemné hodnocení učitelů mezi sebou funguje a v čem jsou jeho výhody?

Připojte se již ve čtvrtek 23.9.2021 v 17h v online prostředí MS Teams: https://bit.ly/EUNA-BackToSchool-21