Kavárna Inspirace: Digitální gramotnost

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od září do listopadu 2021 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace (skupině na eTwinning Live) a online setkání naživo v aplikaci Teams.

Důležitým tématem pro eTwinning nejen v roce 2021 je digitální gramotnost, kterou chápeme jako soubor digitálních kompetencí důležitých pro bezpečné a tvořivé využívání informačních technologií při vzdělávání, práci i volném čase. Ve škole žák vytváří nebo upravuje digitální obsah při využití různých digitálních médií; vyhledává, posuzuje, zpracovává a prezentuje informace. Digitální gramotnost prostupuje napříč různými vyučovacími předměty a tématy.

Rádi bychom Vás pozvali na tři online setkání, během kterých se zaměříme na udržitelnost, kódování a komunikaci v rámci digitální gramotnosti. Dozvíte se, jak tato témata zahrnout do projektů eTwinning a Vaší výuky. Každý měsíc bude věnovaný jednomu tématu.

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Vždy při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams, jehož výstupy budou následně publikovány v Kavárně Inspirace.

Přijměte tedy naši pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy a pojďte společně diskutovat a učit se o digitální gramotnosti.

Začínáme v pondělí 27. září 2021 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace: https://groups.etwinning.net/33780/home. Další online setkání proběhnou vždy v pondělí: 25. 10. a 29. 11. od 19 hodin.

Registrovat se můžete TADY.

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE

Téma
Digitální gramotnost

Kde?
moderovaná skupina Kavárna Inspirace na eTwinning Live a setkání naživo v Teams

Kdy?
září – listopad 2021

Jak?
diskuze o jednotlivých tématech (udržitelnost, kódování, komunikace), sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning

Pro koho?
pro všechny eTwinnery a zájemce o tématiku digitální gramotnosti

Jakou formou?
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení výstupů v Kavárně Inspirace  

Těší na Vás ambasadoři eTwinning