V Brně proběhl Slovanský seminář eTwinning pro učitele ZŠ

Slovanský seminář pro začínající eTwinnery z České republiky, Polska a Slovenska se konal 9.-11. září 2021 v Brně. Proběhl v národních jazycích (čeština, polština, slovenština) a zúčastnilo se ho celkem 44 učitelek základních škol.

V úvodu semináře všechny účastnice slavnostně přivítala Aneta Psotová z Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS). Následně si vyslechly zajímavou online prezentaci Pavly Šabatkové (DZS), která je seznámila s možnostmi propojení programů eTwinning a Erasmus+. Na online přednášku navázali zkušení ambasadoři eTwinning Jana Anděl Valečková a Vlastimil Špinka, kteří seznámili začínající eTwinnerky se svými úspěšnými inspirativními projekty.

První den semináře proběhla i seznamovací aktivita. Ta umožnila účastnicím vytipovat si možné budoucí projektové partnerky. Druhý den semináře už spolu eTwinnerky pracovaly v mezinárodních skupinách na workshopech, kde se věnovaly metodice on-line projektů, pracovní ploše eTwinning Live či možnostem virtuální třídy TwinSpace. Seznámily se také se zajímavými on-line nástroji a několika mobilními aplikacemi využitelnými při práci na projektu.

Hlavním cílem semináře bylo seznámit se s eTwinningem, najít si projektové partnery a vytvořit spolu jednoduchý projekt. Nedílnou součástí setkání bylo tedy i plánování nových mezinárodních projektů pod vedením ambasadorů a za asistence členů národních podpůrných středisek ze všech tří slovanských zemí. Všechny účastnice byly velmi aktivní a pracovaly s velkým nadšením. Celkem na semináři vzniklo 13 projektů s velmi různorodým zaměřením (jazyky, matematika, programování, kultura…).

Slovanské semináře jsou určeny především učitelům, kteří by se rádi pustili do eTwinningového projektu, ale odrazuje je od toho nedostatečná znalost cizího jazyka. Více informací o Slovanských seminářích se dozvíte zde.

Fotogalerie zde.