Národní konference eTwinning 16. – 18. května 2013, Olomouc

Konference je otevřená všem učitelům (MŠ, ZŠ, SŠ) a také všem odborníkům a dalším pracovníkům v oblasti vzdělávání z celé České republiky.  Konference je  každoročním setkáním všech, kteří se zabývají tvorbou mezinárodních vzdělávacích projektů eTwinning v České republice. Cílem konference je podpořit výměnu zkušeností mezi realizátory projektů eTwinning, ukázat příklady dobré praxe a v neposlední řadě umožnit účastníkům vyzkoušet si eTwinningové nástroje v praxi.

Konference bude zahájena 16. května 2013 v odpoledních hodinách. V pátek 17. 5. 2013 budou slavnostně předány certifikáty kvality a Národní ceny eTwinning za rok 2013. V další části programu proběhnou tematické workshopy.

Konference je zdarma a Národní podpůrné středisko hradí účastníkům ubytování a účastnický poplatek.

Program konference si můžete stáhnout zde.

Na konferenci se můžete zaregistrovat již dnes na následujícím odkazu.

https://docs.google.com/forms/d/1NjdRGBQZ8DWOkqJH_xXagJJi1mzi4Zbqx1H3ra6Z6Gw/viewform

Výstupy z loňské konference v Mostu naleznete na:  http://konference2012.webnode.cz/