Celkem 121 žádostí o certifikáty kvality eTwinning 2020

K termínu podávání žádostí, který byl letos již tradičně vyhlášen na konec školního roku, bylo přijato celkem 121 žádostí, které budou zařazeny do hodnocení v roce 2020. Máme velkou radost, že i přes přerušení výuky na školách se podařilo dokončit mnoho projektů, které nyní mohly o certifikát žádat. Pokud jste termín nestihli, nemusíte mít obavy, později podané žádosti nebudou zamítnuty, ale budou automaticky zařazeny do hodnocení v dalším roce.

V průběhu léta bude probíhat hodnocení na základě kritérií stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning v Bruselu. Každá přihláška bude posuzována třemi hodnotiteli z řad zaměstnanců Národního podpůrného střediska, zkušených učitelů i externích odborníků.

Výsledky budou oznámeny v prvním týdnu v září a zástupci Národního podpůrného střediska následně vyjedou stejně jako v loňském roce předávat učitelům certifikáty do regionů, kde byly projekty realizovány. Již nyní se těšíme!