Aktivity v Kavárně Inspirace na eTwinning Live během pandemie Covid 19

Během dubna až června 2020 probíhal v online skupině Kavárna Inspirace na eTwinning Live moderovaný program určený pro české učitele eTwinnery. Program připravilo NSS pro eTwinning v ČR a ambasadoři eTwinning. Jeho cílem bylo poskytnou podporu a místo pro online setkávání učitelům, kteří se po 11. březnu ocitli ve zcela výjimečné situaci a byli nuceni přejít na výuku na dálku.

Moderovaný program zahrnoval dvě hlavní části: asynchronní a synchronní aktivity. Součástí asynchronních aktivit bylo sdílení informací o používaných online platformách a principech online výuky jako celku. Další částí byla burza online aktivit, kam účastníci mohli přidávat vlastní výukové materiály a zároveň se inspirovat od ostatních. Burza byla rozdělená do tematických podstránek (cizí jazyky, český jazyk, společenské vědy, přírodní vědy, 1. stupeň, MŠ a speciální školy) a v každé části je více než 15 příspěvků. Následovaly žákovské výstupy, které jednotliví učitelé sdíleli pro inspiraci ostatním.

Synchronní aktivity byla pravidelná online setkání každé úterý večer. Obsahem setkání byla diskuze o online výuce, struktuře online hodin, pracovních listů či hodnocení výsledků. Navíc se účastníci podělili o zkušenosti s aplikacemi, které se jim osvědčily a nabídli jejich využití ostatním. Seznam aplikací je uveden na podstránkách jednotlivých online setkání Kavárna otevřena.

Kromě těchto aktivit jsme uveřejnili na zvláštní stránce sérii krátkých videí na téma Jak teď učí eTwinneři a dále informace a odkazy k celostátní hře eTwinning na doma.

Během více než dva měsíce trvajícího moderovaného programu se skupina rozrostla o 30 nových členů a jejích aktivit se opakovaně účastnilo více než 90 členů skupiny.

Vzniklé materiály mohou do budoucna sloužit jako inspirace pro nové české eTwinnery do výuky i jako aktivity do eTwinningových projektů. Z dřívějška je dostupná také stránka Projektománie, která obsahuje náměty na krátké aktivity do projektů založené na významných a zajímavých dnech kalendářního roku.

Alena Jandlová, Zita Havranová, Miroslava Borovcová
Ambasadorky programu eTwinning

Co nyní najdete v Kavárně Inspirace?

Na to se můžete podívat zde.