Baví vás eTwinning? Zajímáte se o využití digitálních technologií ve výuce? STAŇTE SE AMBASADOREM!!!

Dům zahraniční spolupráce/ Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR hledá zájemce, kteří chtějí působit v týmu ambasadorů eTwinning v roce 2020. Ambasadorem se může stát každý učitel se zkušeností v oblasti realizace eTwinningových projektů (podmínkou je získání Quality Label nebo národní ceny), který se zajímá o využívání technologií ve vzdělávání. Nabídka je určena ambasadorům eTwinning 2019 i novým zájemcům.

Co je náplní činnosti ambasadora:

  • pomáhat šířit a propagovat aktivitu eTwinning a projekty European Schoolnet ve svých regionech
  • organizovat a lektorovat metodické semináře a online webináře
  • poskytovat online poradenství zapojeným učitelům
  • spolupracovat s DZS na národních i mezinárodních akcích (např. národní i evropská konference, letní dílna eTwinning)
  • podílet se na přípravě školících a konferenčních materiálů a brožur

Podmínkou zapojení je:

  • ochota pracovat i ve svém volném čase
  • chuť předávat své zkušenosti s eTwinningem ostatním
  • zájem vzdělávat se
  • komunikační znalost angličtiny
  • podpora vedení školy je výhodou

Máte- li zájem stát se ambasadorem eTwinning/EUN, vyplňte dotazník zde do 30. listopadu 2019.

Vyplněním dotazníku nevzniká nárok na zařazení do skupiny ambasadorů eTwinning/EUN. Vybraní zájemci budou následně osloveni e-mailem.