Proběhla Evropská konference eTwinning 2019

Ve dnech 24. – 26. října 2019 proběhla výroční Evropská konference v Mandelieu-la-Napoule ve Francii. Česká delegace měla 16 účastníků z řad učitelů oceněných národními i evropskými cenami, ambasadorů eTwinning, zástupců Domu zahraniční spolupráce i Ministerstva školství.

Konference byla zahájena plenárním zasedáním. Úvodních proslovů se ujali Jean-Marc Merriaux z francouzského ministerstva školství (oddělení digitálních technologií), Jean-Marie Panazol, ředitelka Réseau Canopé (obdoba DZS ve Francii)  a Sophia Eriksson Waterschoot z Evropské komise. Odborný příspěvek na letošní téma roku Demokratická účast s názvem Schools as democracy labs pronesla Isabel Menezes z Fakulty psychologie a vzdělávání univerzity v Portu.

První večer proběhlo také slavnostní předávání Evropských cen eTwinning 2019 ve čtyřech věkových kategoriích a osmi speciálních kategoriích. Mezi oceněnými byly dvě české koordinátorky projektů. Kateřina Opočenská ze školy převzala ocenění v kategorii anglický jazyk za projekt Be a buddy, not a bully!, který byl partnerstvím Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře s jednou francouzskou a dvěma polskými školami. V kategorii francouzský jazyk byla oceněna Anne-Christine Trochut z Jazykového gymnázia P. Tigrida v Ostravě – Porubě za projekt Voyage au cœur des cuisines européennes.

Pátek byl věnován workshopům na různorodá témata, navázaná na téma demokratické účasti. Téma provázelo celou konferenci také ve formě doprovodné aktivity, kdy účastníci rozdělení do skupin průběžně pracovali na výstupu „hry“ na téma demokracie. Sdílení těchto výstupů poté bylo věnování sobotní dopoledne a panelová diskuze zástupců skupin účastníků. Na závěr proběhl kulatý stůl na téma How can we influence school systems to be more democratic?, kterého se účastnili Karen Polak (Dům Anny Frankové), Lieselot Deckers a Berkan Alci (Vlaamse Scholierenkoepel vzw), Martin Schmalzried (COFACE – FAMILIES EUROPE) a Lysiane André (Terre des Hommes). Závěrečné slovo pronesl Markus Rester z Evropské komise, vedoucí sektoru vzdělávacích on-line platforem.