ZŠ – True stories from WW2

ZŠ – True stories from WW2

Projekt se zaměřil na dějepisné učivo druhé světové války pro první stupeň. Formou rozhovoru s pamětníky zkoumal tehdejší životy lidí v Polsku a Česku. Pomocí příběhu hrdinů jakými byli Irena Sendler a Nicholas Winton dával příklad dnešním mladým lidem. Díky četbě příběhu „Hanin kufřík“ nutil žáky vcítit se do příběhu tehdejších lidí.

Autor projektu: Martina Teichmannová, ZŠ Lanškroun, nám. Aloise Jiráska 139

Věk zapojených žáků: 9 – 12 let

Partneři: Česká republika, Polsko

Jazyk projektu: čeština, angličtina, polština

Cíl projektu: Hlavním cílem bylo, aby se děti dozvěděly o druhé světové válce nejen z učebnic, ale od skutečných lidí a z příběhů vyprávěných pamětníky. Žáci prohlubovali své znalosti o historii v angličtině i v mateřském jazyce. Rozvíjeli i své dovednosti v umění, psaní, spolupráci a sdílení nápadů, byli schopni kriticky myslet na tyto těžké časy. Jedním z nejdůležitějších cílů byl rozvoj sociální a občanské kompetence. Velmi zajímavé byly diskuse se žáky o hrdinství a otázce, jak by se zachovali v této situaci oni.

Postup práce: Během prázdnin se učitelky obou škol dohodly na tématu a plánu projektu. Každá škola pracovala na jedné části a vzájemně si sdílely nápady a informace. České děti přečetly knihu „Hanin kufřík“, polské děti se seznámily s životem Ireny Sandler. Školy se pak vzájemně informovaly o těchto příbězích. Důležitou součástí příběhu byly rozhovory s polskými a českými pamětníky. České děti se seznámily i s příběhem Nicholase Wintona, o který se s polskými dětmi také podělily. Žáci pátrali i po dalších insigniích z této doby jako jsou fotografie, pohlednice či památníky.

Spolupráce/inspirace: Spolupráce mezi českou a polskou učitelkou probíhala již od prázdnin, kdy společně plánovaly projekt. Později přicházely nápady i přímo od dětí z obou škol. Vždy, když si jedna škola vyslechla příběh pamětníka, předávala druhé škole informace různou formou (psaný rozhovor, obrázky, fotky, živé obrazy, videa, e-kniha aj.) Přínosné bylo pravidelné skypování mezi školami. Důležité byly i vzájemné návštěvy v obou městech, kdy hosté mj. hledali památky vztahující se ke druhé světové válce. Projekt byl určen pro žáky pátých tříd, v určitých fázích však pomáhali především s angličtinou i žáci tříd devátých.

Předměty: Cizí jazyky, Dějepis, Informatika/ICT, Jazyk a literatura, Předměty na 1. stupni, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: Fotoaparát, mobilní telefony, kamery, Twinspace, Adobe.Spark, YouTube, Thingling, Prezi, Facebook, Instagram, stránky Historiana.eu, Poll Maker, Tricider, Google open dokumenty, Powerpoint, Interaktivní tabule, Skype

Výstupy projektu:

http://www.zsaj.cz/aktuality/pravdive-pribehy-z-druhe-svetove-valky

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017