ZŠ – Paní Voda

Unikátním výsledkem projektu dětí z 1. tříd a jejich učitelek jsou video záznamy celkem pěti kapitol vymyšlené, kreslené pohádky, namluvené malými školáky. Hlavní postavou příběhu s ekologickým motivem byla paní Voda. Děti postupně vymýšlely děj. Průběh pohádky nakreslily a doplnily audio nahrávkami. Malí školáci se spolu setkávali prostřednictvím videokonferencí a kromě tvorby pohádky se zabývali dalšími doplňkovými aktivitami vztahujícími se k vodě a přírodě.

Autor projektu: Lenka Skýbová, Základní škola Gajdošova 9, Ostrava

Věk zapojených žáků: 6-8

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: Čeština, slovenština

Cíle projektu: Osvojení a rozvoj dovednosti číst plynule, správně a s porozuměním. Vytvoření pohádkového příběhu na základě vlastní fantazie. Vnímání nutnosti chránit vodu a přírodu. Chápání ICT nástrojů jako prostředku pro navazování nových kontaktů a tvořivou zábavnou spolupráci.

Postup: Prvním krokem v projektu bylo seznámení se s novými kamarády. Cesta ke jménům dětí z partnerské školy vedla přes sdílení fotografií a hádanek. Od první chvíle práce děti bavila. Při výtvarné výchově školáci kreslili obrázky pro příběh o paní Vodě. Obrázky učitelky vyfotily a vytvořili video záznam, který žáci doplnili mluveným slovem. Osnovu příběhu sestavovala každá skupina společně. Ve tvoření nových kapitol se obě školy střídaly. V hodinách českého jazyka se děti postupně učily číst, tvořit věty, sestavit osnovu příběhu, sledovat dějovou linii, číst se správnou intonací, plynule, aby byla každá kapitola příběhu pro kamarády z jiné školy poutavá a srozumitelná. Při video setkáních probíhala vzájemná komunikace. Děti i učitelky se zdokonalily v užívání moderních technologií. Doprovodné aktivity v průběhu spolupráce souvisely s vodou a přírodou. Děti ověřily pokusem, že rostlinky potřebují ke svému životu nezávadnou vodu, stejně jako lidé.

Spolupráce: Obdivuhodným a cenným výsledkem spolupráce nejmladších dětí je audiovizuální záznam pohádkového příběhu s ekologickým obsahem, na kterém se všichni společně podíleli.

Předměty: Český jazyk, výtvarná výchova, informatika

Využití ICT nástrojů: E-mail, Zoner Photo Studio, audacity, Photostory, Skype (video setkání), Malování

Výstupy projektu:

www.panivoda.webnode.cz

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p49821

Úspěchy projektu: Národní cena, Národní certifikát kvality, Evropský certifikát kvality, soutěž „Kam kráčíš digitální školo“ – 1. místo cena diváků