ZŠ – A Taste of Maths (ATOM)

Kombinování matematické teorie s praktickými činnostmi je hlavní předností uvedeného projektu. Dále spolupráce českých žáků – začátečníků se staršími pokročilými studenty, při které se každý zapojil podle vlastních možností. Společným výsledkem je řada pěkných výstupů nejen z oblasti matematické vědy. Starší týmy představily mnoho nových ICT nástrojů, které využily pro prezentaci své činnosti.

Autor projektu: Eva Bauerová, Základní škola Majakovského, Karviná

Věk zapojených žáků: 12-16

Partneři: Česká republika, Rumunsko, Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Holandsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Zvýšení zájmu žáků o matematiku za pomoci propojení běžných postupů a metod s každodenním životem, podněcování zvídavosti a tvořivosti v oblasti matematiky. Vzájemné poznávání nových partnerů, jejich kultury a historie.

Postup: Jednotlivé týmy se seznámily s plánem spolupráce, s prostředím Twinspace, žáci se představili při video setkání a využívali chat v TS a blog pro komunikaci. Tvořili návrhy pro logo projektu a hlasovali o nejlepším návrhu. Formulovali matematické hádanky, kvízy a problémové úlohy pro jiné týmy a ověřovali svá řešení.  Žáci prezentovali národní gastronomické tradice spojené se světskými nebo náboženskými svátky, tvořili originálně zpracované historické příběhy formou video záznamů. Hledali podobnosti a komentovali výstupy partnerů.  Týmy prezentovali projektovou spolupráci ve školách na nástěnkách a při veřejném vystoupení před učiteli, rodiči a spolužáky. Závěrečné hodnocení přineslo podněty pro další možnou spolupráci.

Spolupráce: Matematický projekt obsahoval netradiční metody výuky, které zahrnovaly formulování úloh v angličtině, řešení, hodnocení, kulinářské výstupy, tvoření vlastních scénářů a objevování matematických vět, vzorců a historických pramenů nezbytných k řešení zadaných úloh.

Předměty: Matematika, volitelný předmět matematické praktikum, anglický jazyk, dějepis, informatika, mediální výchova, praktické činnosti

Využití ICT nástrojů: E-mail, Word, Malování, Power Point, video, blog, Flashmeeting (video setkání), www.dipity.com (časová linie projektu), Smilebox, Picassa (fotografie, videa), www.vimeo.com (video), www.vuvox.com (koláže), www.eduglogster.com (koláže, fotografie, videa ), Voicethread.com (fotografie, videa)

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38463/welcome

http://atasteofmaths.blogspot.com/

Úspěchy projektu: Nejlepší evropský projekt 2012, Evropská cena 2012, Národní certifikát kvality, Evropský certifikát kvality, Národní ceny v Rumunsku, Holandsku a Itálii.