ZŠ 1. stupeň – Around the world with eTwinning fog

Projekt vznikl na motivy seriálu „Willy Fog na cestě kolem světa”. Žáci pracovali samostatně i v týmech a plnili úkoly, na které narazili v průběhu cesty kolem světa. Projekt byl zaměřen na spolupráci, komunikaci, toleranci, postavení žen, ochranu životního prostředí a důležitost míru na Zemi. Na každém kontinentě se žáci dozvěděli o zajímavé historické postavě a jejím poselství. Projektu se zúčastnilo 37 učitelů ze 14 škol ze 7 zemí.

Autorka projektu: Lenka Hradecká, ZŠ Kamenice

Věk zapojených žáků: 11-12 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Slovinsko, Itálie, Turecko, Litva, Řecko

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Informatika/ICT, Jazyk a literatura, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni, Předškolní výchova, Přírodní vědy, Speciální pedagogika, Umění

Informace o projektu:

Projekt v anglickém jazyce umožnil žákům poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích i jejich odlišné kulturní tradice. Žáci se v 5. třídě seznamují s přítomným časem prostým a během celého projektu ho procvičovali a své znalosti upevňovali písemně a díky nahrávkám do online rádia si nacvičovali i správnou výslovnost. Projekt podpořili třídní vyučující v daných třídách. Aktivně se zapojil i učitel hudební výchovy, pod jehož vedením vznikly hudební nahrávky do online radia.

Na začátku projektu žáci vytvořili své avatary a napsali o sobě krátké texty pro vytvoření cestovních pasů. Na základě vlastního rozhodnutí byli rozděleni do skupin dle názvů kontinentů, ve kterých pracovali po celou dobu projektu. Členové mezinárodních týmů se vzájemně představili. Skupiny pak navrhly logo kontinentu. Každý žák na základě dostupných informací o poselství míru vytvořil láhev s poselstvím míru a společně byl vytvořen kalendář s jednou lahví na každý den. Každý žák vytvořil nahrávku o svém dni do online radia v angličtině.

V Evropě se seznámili s Charlesem Dickensem a představili sebe, svou školu, navrhovali a odhlasovali logo projektu a vyrobili si pasy na cestu kolem světa. V Asii se dozvěděli o poselství míru od Mahátmy Gándhího a společně vyrobili kalendář na celý rok s poselstvími míru. Společně byl vytvořen lip dub na píseň Michaela Jacksona Heal the World. V Americe se seznámili s Eunice Newtonovou, napsali příspěvky do novin a vytvořili knihu o významných či inspirujících ženách. Na Den eTwinningu proběhlo vysílání online radia. V Oceánii žáky čekal závěrečný úkol společně napsat zprávu o projektu, škole a obci a schovat geotwincache.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, sdílený dokument Google, MS Teams, Greeting Islands, Storyjumper, Mentimeter, Genial.ly., Avatarmaker, Malování, Padlet

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/228940

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021