ZŠ 1. stupeň – Twinopians

Základem projektu byla návštěva planety Twinopia, na které žáci plnili různé úkoly. Tato planeta byla rozdělena na 6 regionů – Twinerů. Žáci a učitelé (Twinopians) hostili každý měsíc návštěvníky z ostatních Twinerů a připravili pro ně zajímavé a pestré hry, hádanky, texty či prezentace s úkolem.

Autorky projektu: Markéta Jurková, ZŠ a MŠ Luková, Veronika Golden, ZŠ a MŠ Buzulucká, Teplice

Věk zapojených žáků: 7 – 11 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Turecko, Rumunsko, Severní Makedonie, Litva, Portugalsko, Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Francie, Gruzie, Ukrajina, Řecko,

Jazyk projektu: angličtina

Předměty: Cizí jazyky, Informatika/ICT, Design a konstruování, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni

Informace o projektu:

Hlavním cílem bylo zlepšit základní dovednosti a schopnosti žáků v angličtině prostřednictvím digitálních technologií. Projekt poskytl vzájemnou interakci žáků s jinými kulturami a přispěl k tomu, aby děti byly sebevědomé, schopné lépe mluvit anglicky nebo  dalším cizím jazykem v základní formě a tolerantní k jiným kulturám.

Projektu se účastnilo 34 učitelů a 294 žáků. Na začátku se učitelé rozdělili na jednotlivé skupiny – regiony, které pak zodpovídaly za práci a výstupy na daných planetách.

Svým rozsahem a dílčími činnostmi zasahoval projekt do výuky českého a anglického jazyka, informatiky a pracovních činností. Jeho realizace probíhala během výuky výše zmíněných předmětů. V anglickém jazyce aktivity odpovídaly běžné náplni výuky podle RVP (introduce yourself, personal facts, favourite book, parts of body, animals) a nejinak tomu bylo v pracovních činnostech – např. příprava pokrmů. V českém jazyce se aktivity týkaly rozvoje komunikačních a jazykových dovedností. V informatice byl kladen důraz na základní uživatelské dovednosti, bezpečnost na internetu či používání web2.tools. Na kreativní práce jsme využili i učivo výtvarné výchovy a pracovních činností. Projekt svými aktivitami podporoval rozvoj personálních a sociálních kompetencí žáků.

Využití digitálních nástrojů: TwinSpace, MS Teams, Bakalář, Edookit, Whatsapp, Facebook, Instagram, Canva, Padlet, Switch Zoo, Chatterpix, Mentimeeter, Storyjumper, Storyboard, Wordart, Bitmoji,  WordArt, AnswerGarden, SwitchZOO, ClassCraft. Creative Common Licence

Odkaz na projekt:

https://live.etwinning.net/projects/project/223539

Ocenění: Certifikát kvality 2021, Národní cena 2021