Změna v registraci učitelů a projektů od 27. 5. 2022 – spuštění nové platformy European School Education Platform

Z důvodu přípravy spuštění nové platformy European School Education Platform (Evropská platforma pro školní vzdělávání) se od pátku 27. 5. 2022 noví uživatelé nebudou moci registrovat do stávající platformy www.etwinning.net. Nové projekty nebude během migrace možné registrovat. Podání žádosti o certifikát kvality eTwinning je možné do 26. 5. 2022 (včetně).

Po spuštění European School Education Platform, které je naplánováno na úterý 31. 5. 2022, bude umožněna registrace uživatelů do nové platformy a bude zde také možné registrovat nové projekty.

Pokud jste registrovaní v eTwinningu, nezapomeňte si zřídit účet EU login pro hladký přenos Vašich údajů do nové platformy. Zároveň je potřeba si zálohovat materiály z eTwinningových projektů, které byly založeny před 1. 7. 2018. Bližší informace najdete v článku DŮLEŽITÉ: EU login a záloha materiálů – spuštění Evropské platformy pro školní vzdělávání.