Vyzkoušejte si výuku ve třídě budoucnosti!

Dům zahraničních služeb hledá pilotní základní a střední školy

pro evropský projekt iTEC

na období únor – červen 2013.

iTEC – Innovative Technologies for an Engaging Classroom je velký evropský projekt, do kterého je zapojeno celkem 27 evropských zemí. Projekt řízený organizací European Schoolnet (www.eun.org), do kterého Evropská komise investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5 milionů EUR, se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz/eun) plní funkci národního koordinátora projektu v České republice.

 

Na období únor – červen 2013 hledáme učitele ze základních a středních škol, kteří by si chtěli výuku budoucnosti vyzkoušet. Projekt iTEC je otevřen učitelům všech předmětů, jeho cílem je nastínit možné způsoby práce v různých vyučovacích předmětech s využitím informačních a komunikačních technologií. Učitelé vyučují podle připravených výukových scénářů, které akcentují samostatnou a tvořivou práci žáků, při níž se ve velké míře využívá ICT. Každý zapojený učitel vyzkouší ve své výuce jeden scénář budoucnosti a odučí ho ve dvou třídách. Učitelům je poskytována po celou dobu metodická i technická podpora.

 

Evropský web projektu http://itec.eun.org , blog o účasti českých škol www.itecblog.cz .

 

Pokud Vás projekt zaujal, kontaktuje nás do 25. 2. 2013: lucie.laitlova@naep.cz

 

Těšíme se na spolupráci!