Využijte jedinečné příležitosti a zúčastněte se Česko-polského webináře!

Národní podpůrné středisko pro eTwinning nabízí učitelům základních škol možnost přihlásit se do Česko-polského webináře, který proběhne on-line v termínu 26.11. – 4. 12. 2012.

Seminář bude probíhat v odpoledních hodinách dle časového rozvrhu ve dnech:

26. 11. – Seznámení s eTwinningem on-line (cca. 90 min.) pod vedením české NSS – v češtině

27. -28.11 – Individuální promyšlení návrhů na projekt a jejich zveřejnění – Národní podpůrná střediska vše na základě návrhů zpracují a vytvoří Česko-polské pracovní týmy

1.12. sobota – On-line setkání v pracovních týmech  – diskuze o projektech, vyplnění registrace projektu – angličtina/národní jazyky

4.12. – Školení projektové spolupráce v prostředí TwinSpace on-line (cca 120 min.)  – v češtině

Zúčastněné země – Česko, Polsko

Komunikační jazyk – volitelný, seznamování s eTwinningem a TwinSpace v českém jazyce, v registračním dotazníku dostanete možnost vybrat, zda chcete jako komunikační jazyk používat angličtinu nebo národní jazyky.

Cílová skupina – učitelé základních škol

Potřebné vybavení PC – Sluchátka, mikrofon, před zahájením semináře proběhne zkušební setkání (on-line).

Seminář bude probíhat prostřednictvím komunikačního nástroje Blackboard, který má Národní podpůrné středisko k dispozici.

V průběhu celého semináře budou k dispozici pracovníci NSS pro případné technické problémy a poradenství.

V případě zájmu se zaregistrujte zde nebo nás kontaktujte na: etwinning@naep.cz