DZS hledá pilotní střední školu pro evropský projekt LivingSchoolsLab!

Cíl projektu: Vytvořit živou síť evropských škol, které spolupracují v oblasti zapojování informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, vzájemně si předávají zkušenosti a zlepšují se v oblasti ICT. 

Popis projektu: Síť budou tvořit dva typy škol: školy ICT zkušené, které vysoce kvalitním způsobem zapojují ICT do chodu celé školy od managementu, po výuku většiny předmětů a propojení školy pomocí ICT s rodiči či partnery školy (Školy typu A); a dále školy, v nichž ICT není zapojováno na celoškolní úrovni, ale je spíše iniciativou několika málo učitelů (Školy typu B). Cílem projektu je na zkušených školách zmapovat a analyzovat úspěšné postupy v zapojování ICT do chodu celé školy. Následně budou zkušené školy své znalosti a dovednosti předávat méně zkušeným školám ze své země formou školení i on-line podpory. Zapojené školy se budou také účastnit mezinárodních akcí a on-line diskusních fór, kde budou tyto otázky diskutovat i se školami ze zahraničí.

Aktuální výzva: 

DZS nyní hledá jednu ICT zkušenou střední školu (Školy typu A)

Konečný termín přijímání žádostí z řad zájemců: 25. 11. 2012

Kontaktní osoba DZS: Martina Nebeská  – martina.nebeska@naep.cz

Veškeré informace a formuláře naleznete zde.